Összesen 132 találat 9 szótárban.
ellentétességfn
  1. discrepancy
   USA: dɪ"skre'pʌ·nsiː· UK: dɪskrepənsiː
ellentétes/szembenállókif
  1. cross to
   USA: krɔː's tʌ· UK: krɔs tuː
ellentétes testmozdulatkif
  1. contra body movement
   USA: kɔ'ntrʌ· bɔ'diː· muː'vmʌ·nt UK: kɔntrə bɔdiː muːvmənt
ellentétes véleményekkif
  1. clashing options
   USA: klæ'ʃɪ·ŋ ɔ'pʃʌ·nz UK: klæʃɪŋ ɔpʃnz
ellentétképpenkif
  1. by contraries
   UK: baɪ kɔntrərɪz
szöges ellentétkif
  1. direct opposite
   USA: dɪ·re'kt ɔ'pzʌ·t UK: dɪrekt ɔpəzɪt
poláris ellentéteki
  1. be poles asunder
   USA: biː· poʊ'lz ʌ·sʌ'ndəː· UK: biː poʊlz əsʌndər
  1. be poles apart
   USA: biː· poʊ'lz ʌ·pɔ'rt UK: biː poʊlz əpɑt
forditott, ellentétesi
  1. reverse
   USA: riː·vəː's UK: rɪvəːs
óramutatójárásával ellentétes irányhsz
  1. counterclockwise
   USA: kaʊ"təː·klɔː'kwaɪ·z UK: kaʊntəklɔkwaɪz
-nak az ellentétekif
  1. the opposite of
   USA: ðiː· ɔ'pzʌ·t ʌ·v UK: ðiː ɔpəzɪt ɔv
párhuzamos, de ellentétes irányú (vektor)fn
zárt pályázat - A nyílt pályázatokkal (open tendering) ellentétben ilyenkor csak a szerződő hatóságok által meghívott vállalkozók nyújthatnak be pályázatot. A vállalkozóknak eme előzetesen kiválasztott körét, az un. "rövid listát" (short-list) különféle fkif
ellentétfn
  1. r Zwiespalt
   'tsviːʃpalt
  1. átv r Spalt
   'ʃpalt
   1. többes szám:
   2. Spalte
   1. birtokos eset:
   2. Spaltes
   3. Spalts
  1. r Kontrast
   kɔn'trast
   1. többes szám:
   2. Kontraste
   1. birtokos eset:
   2. Kontrastes
  1. r Konflikt
   kɔn'flɪkt
   1. többes szám:
   2. Konflikte
   1. birtokos eset:
   2. Konfliktes
   3. Konflikts
ellentétben vankif
  1. entgegen sein
   ɛnt'geːgən 'zaɪn
ellentétben van a törvénnyelkif
  1. es ist dem Gesetz zuwider
   'ɛs 'ɪst 'deːm gə'zɛts tsu'viːdɐ
ellentételfn
 1. fil
ellentéte vminekfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása