Összesen 132 találat 9 szótárban. Részletek
egymásnak megfelelő, egyúttal ellentétesmn
 1. fiz. stb.
 2. fiz. stb.
az óramutató járásával ellentétesennincs
az óramutató járásával ellentétes irányúnincs
a Nap járásával ellentétes mozgásúnincs
  1. retrogrado
   retrógrado
az óra járásával ellentétes szélforgásnincs
 1. a déli félgömbön
 2. az északi félgömbön
ellentétnincs
  1. a város és falu közti ellentét
    1. ~то между града и селото
  2. kibékíthetetlen ellentétek
    1. непримирими -я
  3. osztályellentétek
    1. класови -я
ellentétben állnincs
  1. ellentétben áll v. nincs összhangban a törvénnyel
    1. -и на закона
ellentételnincs
ellentételezésnincs
ellentétesnincs
  1. ellentétes mondatok
    1. -жни изречения
  2. ellentétes vélemények
    1. -жни мнения
  1. ellentétes vélemény, ellenvélemény
    1. -вно мнение
  1. kontrasztszínek, ellentétes színek, ellenszínek
    1. -тни цветове
ellentétesen működő szervek/anyagoknincs
ellentétes (értelmű) szópároknincs
ellentétes jelentésűnincs
ellentétes jellegnincs
ellentétet szítnincs
kibékíthetetlen/szöges ellentétnincs
merőben ellentétesnincs
realizmussal ellentétesnincs
hazafisággal ellentétes/ellenkezőnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása