COVID-19 Fight
Összesen 9 találat 9 szótárban. Részletek
elmélkediki
  1. theorize
   USA: θiː'əː·aɪ"z UK: θɪəraɪz
  1. speculate
   USA: spe'kyʌ·leɪ"t UK: spekjʊleɪt
  1. biz ruminate
   USA: ruː'mʌ·neɪ"t UK: ruːmɪneɪt
  1. reflect
   USA: rʌ·fle'kt UK: rɪflekt
  1. muse
   USA: myuː'z UK: mjuːz
  1. meditate
   USA: me'dʌ·teɪ"t UK: medɪteɪt
  1. contemplate
   USA: kɔ'ntʌ·mpleɪ"t UK: kɔntəmpleɪt
  1. biz chew
   USA: tʃuː' UK: tʃuː
  1. cerebrate
   UK: serɪbreɪt
elmélkediki
  1. reflektieren
   reflɛk'tiːrən
elmélkediki
  1. kontemplować
   1. egyes szám 1. személy:
   2. kontempluję
   1. egyes szám 3. személy:
   2. kontempluje
elmélkediknincs
elmélkediki
elmélkediki
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása