COVID-19 Fight
Összesen 33 találat 6 szótárban. Részletek
elnevezésfn
  1. title
   USA: taɪ'tʌ·l UK: taɪtl
  1. name
   USA: neɪ'm UK: neɪm
  1. biz label
   USA: leɪ'bʌ·l UK: leɪbl
  1. denomination
   USA: dʌ·nɔː"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: dɪnɔmɪneɪʃn
  1. appellation
   USA: æ"pʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: æpəleɪʃn
elnevezésre vonatkozómn
  1. nominal
   USA: nɔ'mʌ·nʌ·l UK: nɔmɪnl
helytelen elnevezésfn
  1. misnomer
   USA: mɪ"snoʊ'məː· UK: mɪsnoʊmər
becenév, címke, név, elnevezés (see also appellation)fn
  1. moniker
   USA: mɔ'nɪ·kəː·
grafikusok által használt könnyed elnevezés egy kézzel készített nyomtatott vagy rajzolt prototípusrahsz
  1. mockup
   UK: mɔkʌp
Európai Közösségek Bizottsága (EKB) - a Bizottság korábbi elnevezése (PHARE)kif
hivatalos közlöny - az Európai Unió hivatalos közlönyének angol elnevezése. (PHARE)kif
  1. Official Journal (O.J.)
   USA: ʌ·fɪ'ʃʌ·l ʤəː'nʌ·l oʊ'ʤeɪ'
- Az Európai Közösségek sajátos jogrendszerének általánosan használt elnevezése, tkp. közösségi ismeretek (PHARE)kif
szó szerint "nyitány" - Az Európai Bizottság által részlegesen finanszírozott projekt elnevezése, amely a kelet és nyugat-európai régiók és városok közötti együttműködést segíti elő. (PHARE)fn
  1. OVERTURE
   USA: oʊ'vəː·tʃəː· UK: oʊvətjʊər
projektum, léttesítmény - A Phare terminológiában a programok első fokú alprogramjainak elnevezése, amelyek számos további alprojektekre oszlanak. (PHARE)fn
  1. project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
regionális program - Három vagy több partnerországot felölelő, közös célok jegyében fogant, közös tevékenységgel megvalósítandó programok elnevezése. Ld. még (PHARE)kif
  1. regional programme
   USA: riː'ʤʌ·nʌ·l proʊ'græ"m UK: riːʤənl proʊgræm
folyó költségek - A programirányító egységek folyó kiadásainak (tkp. működési költtségeinek) - pl. helyiségbérlet, telefon, villany, stb) elnevezése. (PHARE)kif
  1. running costs
   USA: rʌ'nɪ·ŋ kɔ's UK: rʌnɪŋ kɔsts
Technical Assistance for the Commonwealth of the Independent States and Georgia (a Független Államok Közösségének és Grúziának nyújtott a szakmai segélyprogram elnevezése) (EU)kif
elnevezésfn
  1. e Bezeichnung
   bə'tsaɪçnʊŋ
   1. többes szám:
   2. Bezeichnungen
   1. birtokos eset:
   2. Bezeichnung
elnevezésfn
azonos elnevezésűmn
  1. omonimo
   omónimo
teljes név / elnevezésnincs
 1. rövidítés nélkül
Sztálinra használt elnevezés a 2. világháború utánnincs
 1. nagybetűvel
az apa elnevezése a fia nevérőlnincs
 1. mint "X.Y. apja"
  1. tecnonimico
   tsz: -ci tecnonímico
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása