Összesen 49 találat 8 szótárban. Részletek
elpusztíti
  1. wreak havoc
   USA: riː'k hæ'vʌ·k UK: riːk hævək
  1. waste
   USA: weɪ'st UK: weɪst
  1. átv stamp out
   USA: stæ'mp aʊ't UK: stæmp aʊt
 1. kat
  1. scorch
   USA: skɔː'rtʃ UK: skɔːtʃ
  1. irod rég scathe
   UK: skeɪð
  1. szl prang
   UK: præŋ
  1. perish
   USA: pe'rɪ·ʃ UK: perɪʃ
  1. lay waste
   USA: leɪ' weɪ'st UK: leɪ weɪst
  1. harry
   USA: he'riː· UK: hæriː
  1. do away with
   USA: duː' ʌ·weɪ' wʌ·ð UK: duː əweɪ wɪð
  1. devour
   USA: dɪ·vaʊ'əː· UK: dɪvaʊər
  1. devastate
   USA: de'vʌ·steɪ"t UK: devəsteɪt
  1. destroy
   USA: dʌ·strɔɪ' UK: dɪstrɔɪ
  1. desolate
   USA: de'sʌ·leɪ"t UK: desəleɪt
  1. consume
   USA: kʌ·nsuː'm UK: kənsjuːm
  1. canker
   USA: kæ'ŋkəː· UK: kæŋkər
  1. blast
   USA: blæ'st UK: blɑst
elpusztíthatatlanmn
  1. indestructible
   USA: ɪ"ndʌ·strʌ'ktʌ·bʌ·l UK: ɪndɪtəːmɪnəbl
elpusztíthatatlanságfn
  1. indestructibility
   USA: ɪ"ndʌ·strʌ"ktʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: ɪndɪstrʌktəbɪlɪtiː
elpusztíthatómn
  1. destructible
   UK: dɪstrʌktəbl
  1. destroyable
   UK: dɪstrɔɪeɪbl
elpusztítófn
  1. destructor
   UK: dɪstrʌktə
elpusztítottmn
  1. rég waste
   USA: weɪ'st UK: weɪst
  1. slain
   USA: sleɪ'n UK: sleɪn
könyörtelenül elpusztító erőfn
  1. juggernaut
   USA: ʤʌ'gəː·nɔː"t UK: ʤʌgənɔːt
gyorsan elpusztít vmiti
a tűz elpusztította az erdőtkif
  1. the flames ate up the forest
   USA: ðiː· fleɪ'mz eɪ't ʌ'p ðiː· fɔː'rʌ·st UK: ðiː fleɪmz et ʌp ðiː fɔrɪst
elpusztításfn
  1. e Zerstörung
   1. többes szám:
   2. Zerstörungen
   1. birtokos eset:
   2. Zerstörung
elpusztítottmn
  1. geschlagen
   gə'ʃlaːgən
elpusztít vmitkif
elpusztíti
 1. állatot, növényt
elpusztításfn
elpusztíthatatlanfn
elpusztíthatatlanmn
elpusztíthatómn
elpusztíti
 1. vmit, vkit
  1. zniszczyć
   bef
   1. egyes szám 1. személy:
   2. zniszczę
   1. egyes szám 3. személy:
   2. zniszczy
   1. lásd még:
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása