elszálli
  1. slip away
   USA: slɪ'p ʌ·weɪ' UK: slɪp əweɪ
elszáll (bátorsága)i
  1. quail
   USA: kweɪ'l UK: kweɪl
elszállt (narkótól)i
elszállásoli
 1. kat
  1. quarter
   USA: kɔː'rtəː· UK: kwɔːtər
  1. put up
   USA: pʊ't ʌ'p UK: pʊt ʌp
  1. lodge
   USA: lɔ'ʤ UK: lɔʤ
  1. house
   USA: haʊ's UK: haʊz
 2. kat
  1. billet
   USA: bɪ'lʌ·t UK: bɪlɪt
  1. biz bestow
   USA: bʌ·stoʊ' UK: bɪstoʊ
  1. accommodate
   USA: ʌ·kɔ'mʌ·deɪ"t UK: əkɔmədeɪt
elszállásolásfn
 1. kat
  1. quartering
   UK: kwɔːtərɪŋ
  1. lodging
   USA: lɔ'ʤɪ·ŋ UK: lɔʤɪŋ
  1. billeting
   UK: bɪlɪtɪŋ
  1. billet
   USA: bɪ'lʌ·t UK: bɪlɪt
  1. accommodation
   USA: ʌ·kɔ"mʌ·deɪ'ʃʌ·n UK: əkɔmədeɪʃn
elszállíti
  1. bibl rég translate
   USA: træ'nsleɪ"t UK: trænzleɪt
  1. take over
   USA: teɪ'k oʊ'vəː· UK: teɪk oʊvər
elszállításfn
  1. dispatch
   USA: dɪ"spæ'tʃ UK: dɪspætʃ
(lassan) elszállingóznakkif
  1. drop off on by one
   USA: drɔ'p ɔː'f ɔ'n baɪ' hwʌ'n UK: drɔp ɔf ɔn baɪ wʌn
elhelyezés, elszállásolásfn
  1. accomodation
   UK: əkɔmədeɪʃən
  1. accommodation
   USA: ʌ·kɔ"mʌ·deɪ'ʃʌ·n UK: əkɔmədeɪʃn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása