COVID-19 Fight
Összesen 34 találat 8 szótárban. Részletek
elszámolásfn
 1. pénz
  1. settling
   USA: se'tlɪ·ŋ UK: setlɪŋ
  1. settlement
   USA: se'tʌ·lmʌ·nt UK: setlmənt
  1. A számlák évvégi elszámolását január 15-ig teljesíteni kell.
    1. The annual settlement of accounts must be made by January 15.
    1. The annual settlement of accounts must be made by January 15.
  1. setting
   USA: se'tɪ·ŋ UK: setɪŋ
  1. score
   USA: skɔː'r UK: skɔːr
  1. Kifizette az adósságát a helyi kisboltban.
    1. He settled his score at the local shop.
 2. pénz gazd
  1. rest
   USA: re'st UK: rest
  1. payoff
   USA: peɪ'ɔː"f UK: peɪɔf
  1. pay-off
   USA: peɪ'ɔː"f UK: peɪɔf
  1. liquidation
   USA: lɪ"kwʌ·deɪ'ʃʌ·n UK: lɪkwɪdeɪʃn
  1. clearing
   USA: klɪ'rɪ·ŋ UK: klɪərɪŋ
  1. account
   USA: ʌ·kaʊ'nt UK: əkaʊnt
  1. A számlák évvégi elszámolását január 15-ig teljesíteni kell.
    1. The annual settlement of accounts must be made by January 15.
    1. The annual settlement of accounts must be made by January 15.
elszámolási árfolyamkif
  1. setting rate
   USA: se'tɪ·ŋ reɪ't UK: setɪŋ reɪt
elszámolási kötelezettségfn
  1. accountability
   USA: ʌ·kaʊ'nʌ·bɪ"lʌ·tiː· UK: əkaʊntəbɪlɪtiː
  1. account
   USA: ʌ·kaʊ'nt UK: əkaʊnt
elszámolási kulcskif
  1. setting rate
   USA: se'tɪ·ŋ reɪ't UK: setɪŋ reɪt
elszámolási pénznemkif
  1. money of account
   USA: mʌ'niː· ʌ·v ʌ·kaʊ'nt UK: mʌniː ɔv əkaʊnt
önálló elszámoláskif
  1. economic accounting
   USA: iː"kʌ·nɔ'mɪ·k ʌ·kaʊ'nɪ·ŋ UK: iːkənɔmɪk əkaʊntɪŋ
  1. cost accounting
   USA: kɔ'st ʌ·kaʊ'nɪ·ŋ UK: kɔst əkaʊntɪŋ
éves elszámolás (PHARE)kif
  1. annual accounts
   USA: æ'nyuː·ʌ·l ʌ·kaʊ'nts UK: ænjʊəl əkaʊnts
önálló gazdasági elszámoláskif
  1. economic accounting
   USA: iː"kʌ·nɔ'mɪ·k ʌ·kaʊ'nɪ·ŋ UK: iːkənɔmɪk əkaʊntɪŋ
  1. cost accounting
   USA: kɔ'st ʌ·kaʊ'nɪ·ŋ UK: kɔst əkaʊntɪŋ
tételes (pl. elszámolás) (PHARE)i
European Currency Unit - európai valutaegység (az EU által bevezetett elszámolási egység, amelyet a tervek szerint rövidesen felvált az Euro). (EU)kif
elszámolásfn
  1. s Konto
   'kɔntoː
   1. többes szám:
   2. Kontoti
   3. Kontoten
   4. Kontos
   1. birtokos eset:
   2. Kontos
elszámolásfn
 1. ját
  1. kártyajátékban h litige
elszámolásnincs
 1. könyvelésben
  1. computo
   cómputo
 2. tartozásoké a követelésekkel
elszámolásfn
elszámolásimn
elszámolási kötelezettség nélküli szelvényadónincs
elszámolási pénzegységnincs
elszámolás vmivelnincs
elszámolás vmivelfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása