COVID-19 Fight
Összesen 63 találat 8 szótárban. Részletek
elszámoli
  1. reckon with
   USA: re'kʌ·n wʌ·ð UK: rekən wɪð
  1. quit scores
   USA: kwɪ't skɔː'rz UK: kwɪt skɔːz
elszámolásfn
 1. pénz
  1. settling
   USA: se'tlɪ·ŋ UK: setlɪŋ
  1. settlement
   USA: se'tʌ·lmʌ·nt UK: setlmənt
  1. A számlák évvégi elszámolását január 15-ig teljesíteni kell.
    1. The annual settlement of accounts must be made by January 15.
    1. The annual settlement of accounts must be made by January 15.
  1. setting
   USA: se'tɪ·ŋ UK: setɪŋ
  1. score
   USA: skɔː'r UK: skɔːr
  1. Kifizette az adósságát a helyi kisboltban.
    1. He settled his score at the local shop.
 2. pénz gazd
  1. rest
   USA: re'st UK: rest
  1. payoff
   USA: peɪ'ɔː"f UK: peɪɔf
  1. pay-off
   USA: peɪ'ɔː"f UK: peɪɔf
  1. liquidation
   USA: lɪ"kwʌ·deɪ'ʃʌ·n UK: lɪkwɪdeɪʃn
  1. clearing
   USA: klɪ'rɪ·ŋ UK: klɪərɪŋ
  1. account
   USA: ʌ·kaʊ'nt UK: əkaʊnt
  1. A számlák évvégi elszámolását január 15-ig teljesíteni kell.
    1. The annual settlement of accounts must be made by January 15.
    1. The annual settlement of accounts must be made by January 15.
elszámolási árfolyamkif
  1. setting rate
   USA: se'tɪ·ŋ reɪ't UK: setɪŋ reɪt
elszámolási kötelezettségfn
  1. accountability
   USA: ʌ·kaʊ'nʌ·bɪ"lʌ·tiː· UK: əkaʊntəbɪlɪtiː
  1. account
   USA: ʌ·kaʊ'nt UK: əkaʊnt
elszámolási kulcskif
  1. setting rate
   USA: se'tɪ·ŋ reɪ't UK: setɪŋ reɪt
elszámolási pénznemkif
  1. money of account
   USA: mʌ'niː· ʌ·v ʌ·kaʊ'nt UK: mʌniː ɔv əkaʊnt
elszámolnivalója van vkivelkif
  1. have a bone to pick with sy
   USA: hæ'v eɪ' boʊ'n tʌ· pɪ'k wʌ·ð saɪ'
elszámoltmn
  1. charged
   USA: tʃɔ'rʤd UK: tʃɑʤd
elszámol vkiveli
  1. square up with sy
   USA: skwe'r ʌ'p wʌ·ð saɪ'
  1. reckon with
   USA: re'kʌ·n wʌ·ð UK: rekən wɪð
  1. quit scores with sy
   USA: kwɪ't skɔː'rz wʌ·ð saɪ'
  1. get square with sy
   USA: gɪ't skwe'r wʌ·ð saɪ'
elszámol vmiveli
önálló elszámoláskif
  1. economic accounting
   USA: iː"kʌ·nɔ'mɪ·k ʌ·kaʊ'nɪ·ŋ UK: iːkənɔmɪk əkaʊntɪŋ
  1. cost accounting
   USA: kɔ'st ʌ·kaʊ'nɪ·ŋ UK: kɔst əkaʊntɪŋ
éves elszámolás (PHARE)kif
  1. annual accounts
   USA: æ'nyuː·ʌ·l ʌ·kaʊ'nts UK: ænjʊəl əkaʊnts
bankok elszámoló egyesületefn
 1. pénz
  1. clearing-house
   USA: klɪ'rɪ·ŋhaʊ"s UK: klɪərɪŋhaʊz
pénzügyi elszámoló szervezetekhez való hozzáféréskif
  1. financial network gateway
   USA: faɪ"næ'nʃʌ·l ne'twəː"k geɪ'tweɪ" UK: faɪnænʃl netwəːk geɪtweɪ
önálló gazdasági elszámoláskif
  1. economic accounting
   USA: iː"kʌ·nɔ'mɪ·k ʌ·kaʊ'nɪ·ŋ UK: iːkənɔmɪk əkaʊntɪŋ
  1. cost accounting
   USA: kɔ'st ʌ·kaʊ'nɪ·ŋ UK: kɔst əkaʊntɪŋ
tételes (pl. elszámolás) (PHARE)i
European Currency Unit - európai valutaegység (az EU által bevezetett elszámolási egység, amelyet a tervek szerint rövidesen felvált az Euro). (EU)kif
elszámoli
elszámolásfn
  1. s Konto
   'kɔntoː
   1. többes szám:
   2. Kontoti
   3. Kontoten
   4. Kontos
   1. birtokos eset:
   2. Kontos
elszámolja magáti
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása