COVID-19 Fight
eltorlaszoli
  1. obstruct
   USA: ʌ·bstrʌ'kt UK: əbstrʌkt
  1. close up
   USA: kloʊ'z ʌ'p UK: kloʊz ʌp
  1. clog
   USA: klɔ'g UK: klɔg
  1. block
   USA: blɔ'k UK: blɔk
  1. barricade
   USA: bæ'rʌ·keɪ"d UK: bærɪkeɪd
eltorlaszol, elzári
  1. obstruct
   USA: ʌ·bstrʌ'kt UK: əbstrʌkt
eltorlaszoltfn
  1. blockage
   USA: blɔ'kɪ·ʤ UK: blɔkɪʤ
eltorlaszolásfn
  1. blockage
   USA: blɔ'kɪ·ʤ UK: blɔkɪʤ
malomkőlyukat eltorlaszoli
  1. wreathe
   UK: riːð
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása