elveti
  1. throw out
   USA: θroʊ' aʊ't UK: θroʊ aʊt
  1. rule out
   USA: ruː'l aʊ't UK: ruːl aʊt
  1. reject
   USA: riː'ʤe·kt UK: riːʤekt
  1. A kiszolgáló visszautasította a jelszót, mivel az túl egyszerű.
    1. Server rejected password because it is too weak.
  2. Kikosarazott de szeretné ha barátok maradnánk.
    1. She rejected me but wants to be friends.
  1. recant
   USA: riː·kæ'nt UK: rɪkænt
  1. proscribe
   USA: proʊ·skraɪ'b UK: prəskraɪb
  1. rég project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
  1. disapprove
   USA: dɪ"sʌ·pruː'v UK: dɪsəpruːv
  1. cast off
   USA: kæ'st ɔː'f UK: kɑst ɔf
elvetemültmn
  1. unhallowed
   UK: ʌnhæloʊd
  1. reprobate
   USA: re'prɔː·beɪ·t UK: reproʊbeɪt
  1. irod caitiff
   UK: keɪtɪf
  1. blackguard
   UK: blægɑd
elvetemült emberfn
  1. reprobate
   USA: re'prɔː·beɪ·t UK: reproʊbeɪt
 1. átv
  1. devil
   USA: de'vʌ·l UK: devl
elvetemült gazemberfn
  1. blackguard
   UK: blægɑd
elvetemültenhsz
  1. crookedly
   UK: krʊkɪdliː
elvetemültségfn
  1. crookedness
   USA: krʊ'kʌ·dnʌ·s UK: krʊkɪdnəs
elvetendőmn
  1. rég reprobate
   USA: re'prɔː·beɪ·t UK: reproʊbeɪt
elvetettmn
  1. scrapped
   USA: skræ'pt UK: skræpt
  1. cast
   USA: kæ'st UK: kɑst
elvetett magfn
 1. mezőg
  1. sowing
   USA: soʊ'ɪ·ŋ UK: soʊɪŋ
elveti a sulykotkif
  1. draw the longbow
   USA: drɔː' ðiː· lɔː'ŋboʊ" UK: drɔː ðiː lɔŋboʊ
elvetéli
  1. slip
   USA: slɪ'p UK: slɪp
  1. have a miscarriage
   USA: hæ'v eɪ' mɪ"ske'rʌ·ʤ UK: hæv eɪ mɪskærɪʤ
 1. orv
  1. abort
   USA: ʌ·bɔː'rt UK: əbɔːt
  1. abort
   USA: ʌ·bɔː'rt UK: əbɔːt
elvetélt borjúfn
  1. slink
   UK: slɪŋk
elvetélt borjú húsafn
  1. biz slink
   UK: slɪŋk
elvetélt állatfn
  1. slink
   UK: slɪŋk
elvetélésfn
  1. abortion
   USA: ʌ·bɔː'rʃʌ·n UK: əbɔːʃn
elvetélés; koraszülésfn
  1. miscarriage
   USA: mɪ"ske'rʌ·ʤ UK: mɪskærɪʤ
elvetésfn
  1. rejection
   USA: riː·ʤe'kʃʌ·n UK: rɪʤekʃn
  1. disavowal
   UK: dɪsəvaʊəl
erkölcsi elvet nélkülözőmn
  1. unprincipled
   USA: ʌ·nprɪ'nsʌ·pʌ·ld UK: ʌnprɪnsəpld
elvéti
  1. miss
   USA: mɪ's UK: mɪs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása