COVID-19 Fight
176
találat:
négyzetre emeli
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. Egy tágas, négyszögletes kamrában rejtették el az aranyat.
    1. They hid the treasure in a large square chamber.
  2. Tisztességes eljárásban volt része a tárgyalás során.
    1. He was given a square dealing during the trial.
óvást emelkif
  1. remonstrate
   UK: remənstreɪt
  1. object
   USA: ʌ·bʤe'kt UK: ɔbʤɪkt
  1. challenging
   USA: tʃæ'lʌ·nʤɪ·ŋ UK: tʃælənʤɪŋ
  1. challenge
   USA: tʃæ'lʌ·nʤ UK: tʃælənʤ
rangra emeli
  1. create
   USA: kriː·eɪ't UK: kriːeɪt
szájához emeli
  1. lip
   USA: lɪ'p UK: lɪp
szót emelkif
  1. take the stand
   USA: teɪ'k ðiː· stæ'nd UK: teɪk ðiː stænd
  1. lift up one's voice
   USA: lɪ'ft ʌ'p wʌ'nz vɔɪ's UK: lɪft ʌp wʌnz vɔɪs
törvényerőre emeli
 1. jog
  1. sanction
   USA: sæ'ŋʃʌ·n UK: sæŋkʃn
trónra emeli
  1. throne
   USA: θroʊ'n UK: θroʊn
  1. enthrone
   UK: ɪnθroʊn
trónt emeli
  1. átv enthrone
   UK: ɪnθroʊn
vádat emeli
  1. prosecute
   USA: prɔ'sʌ·kyuː"t UK: prɔsɪkjuːt
 1. jog
  1. prosecute
   USA: prɔ'sʌ·kyuː"t UK: prɔsɪkjuːt
  1. make out a case against
   USA: meɪ'k aʊ't eɪ' keɪ's ʌ·ge'nst UK: meɪk aʊt eɪ keɪs əgenst
  1. bring an accusation against
   USA: brɪ'ŋ ʌ·n æ"kyuː·zeɪ'ʃʌ·n ʌ·ge'nst UK: brɪŋ ən ækjuːzeɪʃn əgenst
 2. jog
  1. arraign
   USA: əː·eɪ'n UK: əreɪn
vétót emeli
 1. tört
  1. intercede
   USA: ɪ"ntəː·siː'd UK: ɪntəsiːd
viszonvádat emeli
 1. jog
  1. recriminate
   USA: rɪ·krɪ"mʌ·neɪ't UK: rɪkrɪmɪneɪt
kezet emel ellenekif
  1. raise one's hand against
   USA: reɪ'z wʌ'nz hæ'nd ʌ·ge'nst UK: reɪz wʌnz hænd əgenst
  1. lift one's hand against
   USA: lɪ'ft wʌ'nz hæ'nd ʌ·ge'nst UK: lɪft wʌnz hænd əgenst
vádat emel ellenekif
  1. bring a charge against
   USA: brɪ'ŋ eɪ' tʃɔ'rʤ ʌ·ge'nst UK: brɪŋ eɪ tʃɑʤ əgenst
kalapot emel előttekif
  1. raise one's hat to
   USA: reɪ'z wʌ'nz hæ't tʌ· UK: reɪz wʌnz hæt tuː
vádat emel vki elleni
  1. make out a case against sy
   USA: meɪ'k aʊ't eɪ' keɪ's ʌ·ge'nst saɪ'
  1. bring a charge against sy
   USA: brɪ'ŋ eɪ' tʃɔ'rʤ ʌ·ge'nst saɪ'
kezet emel vkirei
  1. lift one's hand against sy
   USA: lɪ'ft wʌ'nz hæ'nd ʌ·ge'nst saɪ'
piedesztálra emel vkiti
  1. set sy to a pedestal
   USA: se't saɪ' tʌ· eɪ' pe'dʌ·stʌ·l
  1. put sy on a pedestal
   USA: pʊ't saɪ' ɔ'n eɪ' pe'dʌ·stʌ·l
vétót emel vmi elleni
vádat emel, vádolkif
legfelső emeletfn
  1. top story
   USA: tɔ'p stɔː'riː· UK: tɔp stɔːriː
  1. top floor
   USA: tɔ'p flɔː'r UK: tɔp flɔːr
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása