COVID-19 Fight
176
találat:
körmös emelőrúdfn
 1. műsz
  1. pinch
   USA: pɪ'ntʃ UK: pɪntʃ
ív alakban emeli
  1. hog
   USA: hɔ'g UK: hɔg
magasabb színvonalra emeli
  1. level up
   USA: le'vʌ·l ʌ'p UK: levl ʌp
magas rangra emeli
  1. elevate
   USA: e'lʌ·veɪ"t UK: elɪveɪt
második hatványra emelkif
  1. raise to the second power
   USA: reɪ'z tʌ· ðiː· se'kʌ·n paʊ'əː· UK: reɪz tuː ðiː sɪkɔnd paʊər
(meg)vádol, vádat emeli
  1. indict
   USA: ɪ"ndaɪ't UK: ɪndaɪt
nemesi rangra emeli
  1. ennoble
   USA: e·noʊ'bʌ·l UK: ɪnoʊbl
növekedés; bővít, emelfn
  1. increase
   USA: ɪ'nkriː"s UK: ɪŋkriːs
vmilyen rangra emeli
  1. create
   USA: kriː·eɪ't UK: kriːeɪt
ezt rád emelem (pohárköszöntő)kif
  1. here is looking at you ...
   USA: hɪ'r ʌ·z lʊ'kɪ·ŋ æ't yuː' UK: hɪər ɪz lʊkɪŋ ət juː
magas rangra emelkedikkif
  1. rise to eminence
   USA: raɪ'z tʌ· e'mʌ·nʌ·ns UK: raɪz tuː emɪnəns
vmi felett emelkediki
  1. surmount
   USA: səː·maʊ'nt UK: səmaʊnt
vmi fölé emelkediki
nagyobb rangra emelkedésfn
  1. aggrandizement
   USA: ʌ·græ'ndaɪ"zmʌ·nt UK: əgrændɪzmənt
talaj hirtelen emelkedésekif
  1. rise in the ground
   USA: raɪ'z ɪ'n ðiː· graʊ'nd UK: raɪz ɪn ðiː graʊnd
félkörben lépcsőzetesen emelkedő nézőtérfn
  1. amphitheatre
   USA: æ'mpʌ·θiː"ʌ·təː· UK: æmfɪθɪətər
felemel,kiemel, a levegobe emelfn
  1. airlift
   USA: e'rlɪ"ft UK: eərlɪft
megtiltom, hogy kezet emelj rákif
  1. i forbid you to lay a finger on her
   USA: aɪ' fɔː·bɪ'd yuː' tʌ· leɪ' eɪ' fɪ'ŋgəː· ɔ'n həː' UK: aɪ fəbɪd juː tuː leɪ eɪ fɪŋgər ɔn həːr
a helyzet magaslatára emelkedikkif
  1. rise to the occasion
   USA: raɪ'z tʌ· ðiː· ʌ·keɪ'ʒʌ·n UK: raɪz tuː ðiː əkeɪʒn
  1. rise to the emergency
   USA: raɪ'z tʌ· ðiː· iː'məː·ʤʌ·nsiː· UK: raɪz tuː ðiː ɪməːʤənsiː
a maga erejéből emelkedik felkif
  1. raise oneself by one's bootstraps
   USA: reɪ'z wʌ"nse'lf baɪ' wʌ'nz buː'tstræ"ps UK: reɪz wʌnself baɪ wʌnz buːtstræps
  1. lift oneself by one's bootstraps
   USA: lɪ'ft wʌ"nse'lf baɪ' wʌ'nz buː'tstræ"ps UK: lɪft wʌnself baɪ wʌnz buːtstræps
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása