COVID-19 Fight
176
találat:
emeli
  1. biz up
   USA: ʌ'p UK: ʌp
  1. biz up
   USA: ʌ'p UK: ʌp
  1. step up
   USA: ste'p ʌ'p UK: step ʌp
  1. step up
   USA: ste'p ʌ'p UK: step ʌp
  1. shift
   USA: ʃɪ'ft UK: ʃɪft
  1. set up
   USA: se't ʌ'p UK: set ʌp
  1. send up
   USA: se'nd ʌ'p UK: send ʌp
  1. rear
   USA: rɪ'r UK: rɪər
 1. ját
  1. raise
   USA: reɪ'z UK: reɪz
  1. Magasabb színvonalra kell a gazdaságunkat emelni.
    1. We must raise our farming to a higher level.
    1. We must raise our farming to a higher level.
  1. raise
   USA: reɪ'z UK: reɪz
  1. Magasabb színvonalra kell a gazdaságunkat emelni.
    1. We must raise our farming to a higher level.
    1. We must raise our farming to a higher level.
  1. put on
   USA: pʊ't ɔ'n UK: pʊt ɔn
  1. pry
   USA: praɪ' UK: praɪ
  1. lift
   USA: lɪ'ft UK: lɪft
  1. jack up
   USA: ʤæ'k ʌ'p UK: ʤæk ʌp
  1. increase
   USA: ɪ'nkriː"s UK: ɪŋkriːs
  1. hold up
   USA: hoʊ'ld ʌ'p UK: hoʊld ʌp
  1. heave
   USA: hiː'v UK: hiːv
  1. heave
   USA: hiː'v UK: hiːv
  1. erect
   USA: ɪ·re'kt UK: ɪrekt
  1. enhance
   USA: e·nhæ'ns UK: ɪnhɑns
  1. A kávézójelenetben úgy állították be a világítást, hogy kiemeljék szépségét.
    1. The lighting in the cafe scene was arranged to enhance her beauty.
  1. doff
   USA: dɔː'f UK: dɔf
  1. augment
   USA: ɔː·gme'nt UK: ɔːgment
  1. Shakes advance
   USA: ʌ·dvæ'ns UK: ədvɑns
emel (kalapot)i
  1. doff
   USA: dɔː'f UK: dɔf
emel (kártyát)i
  1. cut, cut
   USA: kʌ't kʌ't UK: kʌt kʌt
emeletfn
  1. story
   USA: stɔː'riː· UK: stɔːriː
  1. storey
   USA: stɔː'riː· UK: stɔːriː
  1. floor
   USA: flɔː'r UK: flɔːr
  1. flight
   USA: flaɪ't UK: flaɪt
emelet nélküli autóbuszkif
emelet(en)hsz
  1. upstairs
   USA: ʌ·pste'rz UK: ʌpsteəz
emeletesmn
  1. tiered
   USA: tiː'rd UK: tɪərd
  1. -storied
   USA: stɔː'riː·d UK: stɔːrɪd
-emeletesmn
  1. -storeyed
   UK: stɔːrɪd
emeletes autóbuszkif
emeletes buszfn
  1. double decker
   USA: dʌ'bʌ·l de'kəː· UK: dʌbl dekər
emeletes parkolófn
  1. parking lot
   USA: pɔ'rkɪ·ŋ lɔ't UK: pɑkɪŋ lɔt
  1. parking garage
   USA: pɔ'rkɪ·ŋ gəː·ɔ'ʒ UK: pɑkɪŋ gærɑʒ
emeletes szendvicsfn
emeletes törtkif
  1. compound fractions
   USA: kʌ·mpaʊ'nd fræ'kʃʌ·nz UK: kɔmpaʊnd frækʃnz
emeletes ágyfn
  1. bunk beds
   USA: bʌ'ŋk be'dz UK: bʌŋk bedz
  1. bunk bed
   USA: bʌ'ŋk be'd UK: bʌŋk bed
emeletimn
  1. upstairs
   USA: ʌ·pste'rz UK: ʌpsteəz
emeli a poharátkif
  1. raise one's glass to
   USA: reɪ'z wʌ'nz glæ's tʌ· UK: reɪz wʌnz glɑs tuː
emelkedettmn
  1. uplifted
   USA: ʌ'plɪ"ftʌ·d UK: ʌplɪftɪd
  1. lofty
   USA: lɔː'ftiː· UK: lɔftiː
  1. high
   USA: haɪ' UK: haɪ
  1. exalted
   USA: ɪ·gzɔː'ltʌ·d UK: ɪgzɔːltɪd
  1. elevated
   USA: e'lʌ·veɪ"tʌ·d UK: elɪveɪtɪd
  1. elate
   USA: ʌ·leɪ't UK: ɪleɪt
emelkedett erkölcsi szempontokkif
  1. high principles
   USA: haɪ' prɪ'nsʌ·pʌ·lz UK: haɪ prɪnsəplz
emelkedett hangulatfn
  1. elation
   USA: ʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: ɪleɪʃn
emelkedett hangulatban levőmn
  1. elated
   USA: ʌ·leɪ'tʌ·d UK: ɪleɪtɪd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása