COVID-19 Fight
emelkedésfn
 1. geol
  1. upheaval
   USA: ʌ·phiː'vʌ·l UK: ʌphiːvəl
  1. rising
   USA: raɪ'zɪ·ŋ UK: raɪzɪŋ
  1. rise
   USA: raɪ'z UK: raɪz
  1. A koffein okozhat hirtelen vérnyomás-emelkedést.
    1. Caffeine can cause a sudden rise in blood pressure.
  1. recovery
   USA: rɪ·kʌ'vəː·iː· UK: rɪkʌvəriː
 2. műsz
  1. táj raise
   USA: reɪ'z UK: reɪz
  1. lift
   USA: lɪ'ft UK: lɪft
 3. gép
  1. lead
   USA: liː'd UK: liːd
  1. heaving
   USA: hiː'vɪ·ŋ UK: hiːvɪŋ
  1. heave
   USA: hiː'v UK: hiːv
  1. eminence
   USA: e'mʌ·nʌ·ns UK: emɪnəns
  1. elevation
   USA: e"lʌ·veɪ'ʃʌ·n UK: elɪveɪʃn
  1. climbing
   USA: klaɪ'mɪ·ŋ UK: klaɪmɪŋ
  1. climb
   USA: klaɪ'm UK: klaɪm
  1. climax
   USA: klaɪ'mæ"ks UK: klaɪmæks
  1. ascent
   USA: ʌ·se'nt UK: əsent
függőleges emelkedési
  1. zoom
   USA: zuː'm UK: zuːm
szakadatlan emelkedési
  1. spiral
   USA: spaɪ'rʌ·l UK: spaɪərəl
törvényerőre emelkedésfn
  1. enactment
   USA: e·næ'kmʌ·nt UK: ɪnæktmənt
vérnyomás emelkedésekif
kis emelkedésűmn
nagyobb rangra emelkedésfn
  1. aggrandizement
   USA: ʌ·græ'ndaɪ"zmʌ·nt UK: əgrændɪzmənt
talaj hirtelen emelkedésekif
  1. rise in the ground
   USA: raɪ'z ɪ'n ðiː· graʊ'nd UK: raɪz ɪn ðiː graʊnd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása