COVID-19 Fight
emelvényfn
  1. stand
   USA: stæ'nd UK: stænd
  1. stage
   USA: steɪ'ʤ UK: steɪʤ
  1. Amikor lelép az emelvényről, rendőrök veszik körül.
    1. There are police around him as he leaves the stage.
  1. rég scaffold
   USA: skæ'fʌ·ld UK: skæfoʊld
  1. pulpit
   USA: pʊ'lpɪ"t UK: pʊlpɪt
  1. podium
   USA: poʊ'diː·ʌ·m UK: poʊdɪəm
  1. átv platform
   USA: plæ'tfɔː"rm UK: plætfɔːm
  1. mount
   USA: maʊ'nt UK: maʊnt
  1. dais
   USA: deɪ'z UK: deɪɪs
baldachinos emelvényfn
  1. dais
   USA: deɪ'z UK: deɪɪs
szónoki emelvényfn
  1. tribune
   USA: trɪ'byuː·n UK: trɪbjuːn
  1. rostrum, rostra
   UK: rɔstrəm rɔstrə
versenybírói emelvényfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása