COVID-19 Fight
engagement1 USA: e·ngeɪ'ʤmʌ·nt UK: ɪngeɪʤmənt
   1. The President fulfilled a long-standing engagement, when he became the patron of the conference on climate change.
     1. Az elnök egy régóta fennálló kötelezettségét teljesítette, mikor a klímaváltozásról rendezett konferencia védnöke lett.
   1. I'm afraid I can't come to the meeting, I have a previous engagement.
     1. Sajnos nem tudok részt venni az értekezleten, már van egy másik programom.
   1. And is THIS also your handwriting? extending towards her the mutual engagement.
     1. És ez is a te kezed írása? - nyújtotta felé régi szerződésüket.
  1. They announced their engagement at Christmas.
    1. Karácsonykor jelentették be az eljegyzésüket.
 1. 355
  1. He took the king as prisoner in the engagement at Pavia.
    1. Foglyul ejtette a királyt a páviai ütközetben.
engagement book1 USA: e·ngeɪ'ʤmʌ·nt bʊ'k UK: ɪngeɪʤmənt bʊk
engagement / break off an -13 USA: e·ngeɪ'ʤmʌ·nt breɪ'k ɔː'f ʌ·n UK: ɪngeɪʤmənt breɪk ɔf ən
engagement ring13 USA: e·ngeɪ'ʤmʌ·nt rɪ'ŋ UK: ɪngeɪʤmənt rɪŋ
have an engagement13 USA: hæ'v ʌ·n e·ngeɪ'ʤmʌ·nt UK: hæv ən ɪngeɪʤmənt
ad hoc engagement agreement13 USA: æ'd hɔ'k e·ngeɪ'ʤmʌ·nt ʌ·griː'mʌ·nt UK: æd hɔk ɪngeɪʤmənt əgriːmənt
meet one's engagements2 USA: miː't wʌ'nz e·ngeɪ'ʤmʌ·nts UK: miːt wʌnz ɪngeɪʤmənts
break off an engagement2 USA: breɪ'k ɔː'f ʌ·n e·ngeɪ'ʤmʌ·nt UK: breɪk ɔf ən ɪngeɪʤmənt
owing to a previous engagement13 USA: oʊ'ɪ·ŋ tʌ· eɪ' priː'viː·ʌ·s e·ngeɪ'ʤmʌ·nt UK: oʊɪŋ tuː eɪ priːvɪəs ɪngeɪʤmənt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása