COVID-19 Fight
Összesen 42 találat 8 szótárban. Részletek
engedmény1
  1. sop
   USA: sɔ'p UK: sɔp
 1. 330
  1. rebate
   USA: riː'beɪ"t UK: riːbeɪt
  1. concession
   USA: kʌ·nse'ʃʌ·n UK: kənseʃn
  1. at giveaway prices
   USA: æ't gɪ'vʌ·weɪ" praɪ'sʌ·z UK: ət gɪvəweɪ praɪsɪz
  1. allowance
   USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: əlaʊəns
engedmény; engedély1
  1. concession
   USA: kʌ·nse'ʃʌ·n UK: kənseʃn
engedményes1
  1. concessionaire
   USA: kʌ·nse"ʃʌ·ne'r UK: kənseʃəneər
  1. assignee
   UK: æsɪniː
  1. assign
   USA: ʌ·saɪ'n UK: əsaɪn
engedményes ár1
  1. sale price
   USA: seɪ'l praɪ's UK: seɪl praɪs
engedmény (EU)1
  1. rebate
   USA: riː'beɪ"t UK: riːbeɪt
engedményez2
 1. 340
  1. grant
   USA: græ'nt UK: grɑnt
  1. cede
   USA: siː'd UK: siːd
engedményezés1
  1. cede
   USA: siː'd UK: siːd
  1. assignment
   USA: ʌ·saɪ'nmʌ·nt UK: əsaɪnmənt
engedményezési okirat1
 1. 340
  1. grant
   USA: græ'nt UK: grɑnt
engedményezhető3
  1. transferable
   USA: træ·nsfəː'ʌ·bʌ·l UK: trænsfəːrəbl
engedményező1
 1. 330|340 330|340
engedmény (PHARE)1
  1. rebate
   USA: riː'beɪ"t UK: riːbeɪt
engedményt tesz2
  1. make a concession
   USA: meɪ'k eɪ' kʌ·nse'ʃʌ·n UK: meɪk eɪ kənseʃn
  1. concede
   USA: kʌ·nsiː'd UK: kənsiːd
készpénzfizetési engedmény1
  1. cash discount
   USA: kæ'ʃ dɪ'skaʊ·nt UK: kæʃ dɪskaʊnt
  1. allowance for cash
   USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns frəː· kæ'ʃ UK: əlaʊəns fəː kæʃ
engedmény1
  1. s Zugeständnis
   1. többes szám:
   2. Zugeständnisse
   1. birtokos eset:
   2. Zugeständnisses
  1. e Konzession
   kɔntsɛ'sioːn
   1. többes szám:
   2. Konzessionen
   1. birtokos eset:
   2. Konzession
 1. 339
  1. r Ablass
   1. birtokos eset:
   2. Ablasses
engedményes1
  1. r Zessionar
   tsɛsio'naːɐ
   1. többes szám:
   2. Zessionare
   1. birtokos eset:
   2. Zessionars
engedményez2
engedményes1
 1. akire jogot, követelést, vagyont átruháztak
engedményez2
 1. jogot, kiváltságot
engedményez2
 1. 340
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása