erődfn
  1. stronghold
   USA: strɔː'ŋhoʊ"ld UK: strɔŋhoʊld
 1. kat
  1. redoubt
   USA: rʌ·daʊ't UK: rɪdaʊt
 2. kat
  1. post
   USA: poʊ'st UK: poʊst
  1. hold
   USA: hoʊ'ld UK: hoʊld
  1. Az erődöket is megtarthatjátok, amelyeket építettetek.
    1. The strong holds that you have built, shall be your own.
  1. fortress
   USA: fɔː'rtrʌ·s UK: fɔːtrɪs
  1. fortification
   USA: fɔː"rtʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: fɔːtɪfɪkeɪʃn
  1. fort
   USA: fɔː'rt UK: fɔːt
  1. fastness
   USA: fæ'stnʌ·s UK: fɑstnəs
erőd bejáratafn
 1. kat
  1. gorge
   USA: gɔː'rʤ UK: gɔːʤ
erődboltfn
  1. casemate
   UK: keɪsmeɪt
erőddel koronázott dombkif
  1. hill coped with a fortress
   USA: hɪ'l koʊ'pt wʌ·ð eɪ' fɔː'rtrʌ·s UK: hɪl koʊpt wɪð eɪ fɔːtrɪs
erőddel koszorúzott dombkif
  1. hill coped with a fortress
   USA: hɪ'l koʊ'pt wʌ·ð eɪ' fɔː'rtrʌ·s UK: hɪl koʊpt wɪð eɪ fɔːtrɪs
erődfalfn
  1. rampart
   UK: ræmpɑt
erődházfn
 1. kat
  1. blockhouse
   UK: blɔkhaʊs
erődvonalfn
  1. lines
   USA: laɪ'nz UK: laɪnz
  1. line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
erődített őrhelyfn
 1. kat
  1. blockhouse
   UK: blɔkhaʊs
erődítményfn
  1. stronghold
   USA: strɔː'ŋhoʊ"ld UK: strɔŋhoʊld
  1. fortress
   USA: fɔː'rtrʌ·s UK: fɔːtrɪs
  1. fortification
   USA: fɔː"rtʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: fɔːtɪfɪkeɪʃn
erőd(ítmény)fn
erődítményeki
  1. works
   USA: wəː'ks UK: wəːks
erődítési vonalfn
  1. lines
   USA: laɪ'nz UK: laɪnz
  1. line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
erődöki
  1. works
   USA: wəː'ks UK: wəːks
előretolt erődítménykif
  1. detached works
   USA: diː·tæ'tʃt wəː'ks UK: dɪtætʃt wəːks
külső erődítményfn
  1. redoubt
   USA: rʌ·daʊ't UK: rɪdaʊt
 1. épít
  1. barbican
   UK: bɑbɪkən
belső erődítésfn
 1. kat
  1. redoubt
   USA: rʌ·daʊ't UK: rɪdaʊt
oldalozó erődítésfn
 1. kat
  1. flanker
   UK: flæŋkə
alacsony hengeres erődítményfn
  1. pillbox
   UK: pɪlbɔks
föld alatti erődítményfn
  1. bunker
   USA: bʌ'ŋkəː· UK: bʌŋkər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása