COVID-19 Fight
Összesen 152 találat 9 szótárban. Részletek
ereszfn
 1. épít
  1. weathering
   USA: we'ðəː·ɪ·ŋ UK: weðərɪŋ
  1. fly
   USA: flaɪ' UK: flaɪ
  1. eaves
   USA: iː'vz UK: iːvz
 2. épít
  1. drip
   USA: drɪ'p UK: drɪp
ereszcsatornafn
  1. gutter
   USA: gʌ'təː· UK: gʌtər
ereszcsöpögő alatti tölcsérfn
  1. head
   USA: he'd UK: hed
ereszd nekikif
  1. let it rip
   USA: le't ʌ·t rɪ'p UK: let ɪt rɪp
  1. let her rip
   USA: le't həː' rɪ'p UK: let həːr rɪp
ereszkefn
 1. bány
  1. plane
   USA: pleɪ'n UK: pleɪn
  1. gradient
   UK: greɪdɪənt
ereszkedésfn
  1. slant
   USA: slæ'nt UK: slænt
 1. geol
  1. settling
   USA: se'tlɪ·ŋ UK: setlɪŋ
  1. setting
   USA: se'tɪ·ŋ UK: setɪŋ
ereszkediki
  1. slope
   USA: sloʊ'p UK: sloʊp
  1. slant
   USA: slæ'nt UK: slænt
  1. shelve
   USA: ʃe'lv UK: ʃelv
  1. pitch
   USA: pɪ'tʃ UK: pɪtʃ
  1. dip
   USA: dɪ'p UK: dɪp
  1. delve
   USA: de'lv UK: delv
ereszkedőmn
  1. leaning
   USA: liː'nɪ·ŋ UK: liːnɪŋ
  1. inclined
   USA: ɪ"nklaɪ'nd UK: ɪnklaɪnd
  1. falling
   USA: fɔ'lɪ·ŋ UK: fɔːlɪŋ
  1. átv descending
   USA: dʌ·se'ndɪ·ŋ UK: dɪsendɪŋ
  1. declivity
   UK: dɪklɪvɪtiː
  1. cadent
   UK: keɪdənt
ereszsátorfn
  1. cow
   USA: kaʊ' UK: kaʊ
ereszti
  1. ooze
   USA: uː'z UK: uːz
eresztékfn
 1. épít
  1. tenon
   UK: tenən
 2. műsz
  1. seam
   USA: siː'm UK: siːm
  1. nesting
   USA: ne'stɪ·ŋ UK: nestɪŋ
  1. mortise
   UK: mɔːtɪs
 3. épít
  1. meeting
   USA: miː'tɪ·ŋ UK: miːtɪŋ
  1. juncture
   USA: ʤʌ'ŋktʃəː· UK: ʤʌŋktʃər
  1. joint
   USA: ʤɔɪ'nt UK: ʤɔɪnt
  1. átlagolt vonalillesztés
    1. line joint averaged
  1. joint tongue
   USA: ʤɔɪ'nt tʌ'ŋ UK: ʤɔɪnt tʌŋ
 4. műsz
  1. cut
   USA: kʌ't UK: kʌt
eresztésfn
  1. joint
   USA: ʤɔɪ'nt UK: ʤɔɪnt
  1. átlagolt vonalillesztés
    1. line joint averaged
eresztőháló (halászathoz)fn
  1. gillnet
   UK: ʤɪlnet
függő ereszcsatornafn
  1. hanging gutter
   USA: hæ'ŋgɪ·ŋ gʌ'təː· UK: hæŋɪŋ gʌtər
fűrdővizet eresztkif
  1. run a bath
   USA: rʌ'n eɪ' bæ'θ UK: rʌn eɪ bɑθ
golyót ereszti
  1. szl plug
   USA: plʌ'g UK: plʌg
  1. pip
   USA: pɪ'p UK: pɪp
gyökeret eresztkif
  1. take root
   USA: teɪ'k ruː't UK: teɪk ruːt
indát ereszti
 1. bot
  1. offset
   USA: ɔː'fse"t UK: ɔfset
szabadjára ereszti
  1. give free play
   USA: gɪ'v friː' pleɪ' UK: gɪv friː pleɪ
szélnek ereszti
  1. wing
   USA: wɪ'ŋ UK: wɪŋ
  1. wind
   USA: wɪ'nd UK: wɪnd
  1. disband
   USA: dɪ"sbæ'nd UK: dɪsbænd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása