COVID-19 Fight
eshetőség1
  1. possibility
   USA: pɔ"sʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: pɔsəbɪlɪtiː
  1. odds
   USA: ɔ'dz UK: ɔdz
  1. hazard
   USA: hæ'zəː·d UK: hæzəd
  1. happenstance
   USA: hæ'pʌ·nstæ"ns UK: hæpənstæns
  1. eventuality
   USA: iː·ve"ntʃuː·æ'lʌ·tiː· UK: ɪventʃʊælɪtiː
  1. contingent
   USA: kʌ·ntɪ'nʤʌ·nt UK: kəntɪnʤənt
  1. contingency
   USA: kʌ·ntɪ'nʤʌ·nsiː· UK: kəntɪnʤənsiː
  1. chance
   USA: tʃæ'ns UK: tʃɑns
  1. Ugye látja már, hogy minden eshetőség ön ellen szól.
    1. You see that all the chances are against you.
  2. A kilátások tehát kedvezően alakultak az utazók számára.
    1. The chances were in favor of the travelers.
  3. Csekély volt azonban a valószínűsége annak, hogy ellenségbe botlik.
    1. Even then, the chance of meeting an enemy remained small.
  1. 1.2 6 break
   USA: breɪ'k UK: breɪk
csekély eshetőség13
  1. slim chance
   USA: slɪ'm tʃæ'ns UK: slɪm tʃɑns
halvány eshetőség13
  1. slim chance
   USA: slɪ'm tʃæ'ns UK: slɪm tʃɑns
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása