COVID-19 Fight
Összesen 21 találat 6 szótárban. Részletek
esztelenmn
  1. unwise
   USA: ʌ·nwaɪ'z UK: ʌnwaɪz
  1. unreasoning
   USA: ʌ·nriː'znɪ·ŋ UK: ʌnriːzənɪŋ
  1. unreasonable
   USA: ʌ·nriː'znʌ·bʌ·l UK: ʌnriːznəbl
  1. unconscionable
   USA: ʌ·nkɔ'nʃʌ·nʌ·bʌ·l UK: ʌnkɔnʃənəbl
  1. silly
   USA: sɪ'liː· UK: sɪliː
  1. senseless
   USA: se'nslʌ·s UK: senslɪs
  1. preposterous
   USA: prʌ·pɔ'strʌ·s UK: prɪpɔstərəs
  1. mindless
   USA: maɪ'ndlʌ·s UK: maɪndlɪs
  1. insensate
   UK: ɪnsenseɪt
  1. foolish
   USA: fuː'lɪ"ʃ UK: fuːlɪʃ
  1. crazed
   USA: kreɪ'zd UK: kreɪzd
  1. brainless
   USA: breɪ'nlʌ·s UK: breɪnləs
  1. beyond reason
   USA: biː"ɔː'nd riː'zʌ·n UK: bɪjɔnd riːzən
esztelenülhsz
  1. mindlessly
   USA: maɪ'ndlʌ·sliː· UK: maɪndlɪsliː
esztelenfn
  1. r Tor
   'toːɐ
   1. többes szám:
   2. Toren
   1. birtokos eset:
   2. Toren
esztelenfn
esztelenülhsz
esztelenmn
esztelenségnincs
  1. pazzia
   pazzía
  1. follia
   follía
  1. rég amenza
esztelenségfn
esztelenülhsz
bolond módra / esztelenül cseleksziknincs
esztelen/botor embernincs
esztelen/dőre embernincs
esztelen/meggondolatlan cselekedetnincs
esztelenséget művel/elkövetnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása