eventfn USA: iː·ve'nt UK: ɪvent
  1. In all events, the persons concerned must give their consent.
    1. Az érintett személyeknek minden esetben szükséges a beleegyezése.
  1. She then gave a detail of Henry's arrival, and the events of the following day.
    1. Azután elmesélte Henry érkezését és a másnapi eseményeket.
 1. sp
event 2.kif
event flagkif USA: iː·ve'nt flæ'g UK: ɪvent flæg
event of great significancekif USA: iː·ve'nt ʌ·v greɪ't sɪ·gnɪ'fɪ·kʌ·ns UK: ɪvent ɔv greɪt sɪgnɪfɪkəns
even-temperedmn
eventfulmn USA: iː·ve'ntfʌ·l UK: ɪventfəl
eventidefn UK: iːvntaɪd
eventlessmn UK: ɪventləs
eventualmn USA: iː·ve'ntʃuː·ʌ·l UK: ɪventʃʊəl
eventualityfn USA: iː·ve"ntʃuː·æ'lʌ·tiː· UK: ɪventʃʊælɪtiː
eventuallyhsz USA: iː·ve'nʃʌ·liː· UK: ɪventʃʊəliː
 1. ritk
  1. 'The door is locked,' she said eventually.
    1. 'Az ajtó zárva van' mondta végül a nő.
  2. But eventually I was right.
    1. De végül is nekem volt igazam.
eventuate in sgi
junior eventfn USA: ʤuː'nyəː· iː·ve'nt UK: ʤuːnɪər ɪvent
current eventskif USA: kɔ'rʌ·nt iː·ve'nts UK: kʌrənt ɪvents
equestrian eventskif USA: ɪ·kwe'striː·ʌ·n iː·ve'nts UK: ɪkwestrɪən ɪvents
field eventskif USA: fiː'ld iː·ve'nts UK: fiːld ɪvents
men's eventskif USA: me'nz iː·ve'nts
social eventskif USA: soʊ'ʃʌ·l iː·ve'nts UK: soʊʃl ɪvents
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása