COVID-19 Fight
Összesen 53 találat 7 szótárban. Részletek
fáradság2
  1. trouble
   USA: trʌ'bʌ·l UK: trʌbl
  1. Megéri a fáradságot!
    1. It is well worth the trouble.
    1. It is well worth the trouble.
  1. trouble
   USA: trʌ'bʌ·l UK: trʌbl
  1. Megéri a fáradságot!
    1. It is well worth the trouble.
    1. It is well worth the trouble.
  1. pains
   USA: peɪ'nz UK: peɪnz
  1. fatigue
   USA: fʌ·tiː'g UK: fətiːg
fáradsággal4
  1. toilsomely
   UK: tɔɪlsəmliː
fáradságos3
  1. troublesome
   USA: trʌ'bʌ·lsʌ·m UK: trʌblsəm
  1. 1.2 tough
   USA: tʌ'f UK: tʌf
  1. A főnököm igen fáradságos munkával bízott meg.
    1. My boss has given me a tough job.
  1. toilsome
   UK: tɔɪlsəm
  1. stiff
   USA: stɪ'f UK: stɪf
  1. ponderous
   USA: pɔ'ndəː·ʌ·s UK: pɔndərəs
  1. laborious
   USA: lʌ·bɔː'riː·ʌ·s UK: ləbɔːrɪəs
  1. hard
   USA: hɔ'rd UK: hɑd
  1. cumbersome
   USA: kʌ'mbəː·sʌ·m UK: kʌmbəsəm
  1. arduous
   USA: ɔ'rʤuː·ʌ·s UK: ɑdjʊəs
fáradságosan4
  1. arduously
   UK: ɑdjʊəsliː
fáradságot megérő3
  1. worthwhile
   USA: wəː'θwaɪ'l UK: wəːθwaɪl
kevés fáradsággal13
  1. on the cheap
   USA: ɔ'n ðiː· tʃiː'p UK: ɔn ðiː tʃiːp
sok fáradsággal4
  1. arduously
   UK: ɑdjʊəsliː
nem fáradságos3
  1. easy
   USA: iː'ziː· UK: iːziː
veszi a fáradságot2
  1. trouble
   USA: trʌ'bʌ·l UK: trʌbl
  1. bother
   USA: bɔ'ðəː· UK: bɔðər
veszi a fáradságot, hogy megtegye13
  1. take the take to do
   USA: teɪ'k ðiː· teɪ'k tʌ· duː' UK: teɪk ðiː teɪk tuː duː
veszi a fáradságot vmihez13
megér (időt, pénzt, fáradságot)1
  1. worth
   USA: wəː'θ UK: wəːθ
nem sajnálja a fáradságot13
  1. he spares no effort
   USA: hiː' spe'rz noʊ' e'fəː·t UK: hiː speəz noʊ efət
nem éri meg a fáradságot13
  1. not worth the candle
   USA: nɔ't wəː'θ ðiː· kæ'ndʌ·l UK: nɔt wəːθ ðiː kændl
nem éri meg a fáradságot/költséget13
  1. not worth the candle
   USA: nɔ't wəː'θ ðiː· kæ'ndʌ·l UK: nɔt wəːθ ðiː kændl
fáradságfn
  1. e Strapaze
   ʃtra'paːtsə
   1. többes szám:
   2. Strapazen
   1. birtokos eset:
   2. Strapaze
  1. e Plage
   'plaːgə
   1. többes szám:
   2. Plagen
   1. birtokos eset:
   2. Plage
  1. Not
   'noːt
  1. e Mühsal
   1. többes szám:
   2. Mühsale
   1. birtokos eset:
   2. Mühsal
  1. e Mühe
   1. többes szám:
   2. Mühen
   1. birtokos eset:
   2. Mühe
  1. e Beschwerde
   bə'ʃveːɐdə
   1. többes szám:
   2. Beschwerden
   1. birtokos eset:
   2. Beschwerde
fáradságosmn
  1. schwierig
   'ʃviːrɪç
  1. átv schwer
   'ʃveːɐ
  1. irod penibel
   pe'niːbəl
  1. beschwerlich
   bə'ʃveːɐlɪç
megéri a fáradságotkif
nem sajnálja a fáradságotkif
veszi magának a fáradságotkif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása