Összesen 135 találat 9 szótárban. Részletek
félefn
  1. sort
   USA: sɔː'rt UK: sɔːt
  1. shape
   USA: ʃeɪ'p UK: ʃeɪp
  1. kind
   USA: kaɪ'nd UK: kaɪnd
  1. Ez a tolvajnyelvféle folyton változik.
    1. This kind of argot is always changing.
  1. biz description
   USA: dʌ·skrɪ'pʃʌ·n UK: dɪskrɪpʃn
féle, fajtafn
  1. sort
   USA: sɔː'rt UK: sɔːt
félelemfn
  1. willies
   UK: wɪlɪz
  1. biz funk
   USA: fʌ'ŋk UK: fʌŋk
  1. fear
   USA: fɪ'r UK: fɪər
  1. Hangjából a lány iránt érzett aggodalom csendült ki.
    1. She heard the fear for her safety in his voice.
  2. Reszketett a félelemtől.
    1. He was trembling with fear.
  1. dread
   USA: dre'd UK: dred
  1. dismay
   USA: dɪ"smeɪ' UK: dɪsmeɪ
  1. awe
   USA: ɔː' UK: ɔː
  1. apprehension
   USA: æ"prʌ·he'nʃʌ·n UK: æprɪhenʃn
  1. affright
   UK: əfraɪt
félelem, aggodalom, riadalomi
  1. fear
   USA: fɪ'r UK: fɪər
félelemben tarti
  1. scare
   USA: ske'r UK: skeər
félelem gyötrii
  1. be obsessed by fear
   USA: biː· ʌ·bse'st baɪ' fɪ'r UK: biː əbsest baɪ fɪər
félelemmel vegyes bámulattal tölt elfn
  1. awe
   USA: ɔː' UK: ɔː
félelem nélkülhsz
  1. dauntlessly
   UK: dɔːntlɪsliː
félelem nélkülimn
  1. intrepid
   USA: ɪ"ntre'pʌ·d UK: ɪntrepɪd
  1. dauntless
   UK: dɔːntlɪs
félelemtől dermedtkif
  1. petrified with fear
   USA: pe'trʌ·faɪ"d wʌ·ð fɪ'r UK: petrɪfaɪd wɪð fɪər
félelemtől dermedtenkif
  1. petrified with fear
   USA: pe'trʌ·faɪ"d wʌ·ð fɪ'r UK: petrɪfaɪd wɪð fɪər
félelemtől dermedt(en)kif
  1. petrified with fear
   USA: pe'trʌ·faɪ"d wʌ·ð fɪ'r UK: petrɪfaɪd wɪð fɪər
félelemtől megkövültkif
  1. petrified with fear
   USA: pe'trʌ·faɪ"d wʌ·ð fɪ'r UK: petrɪfaɪd wɪð fɪər
félelemtől megkövültenkif
  1. petrified with fear
   USA: pe'trʌ·faɪ"d wʌ·ð fɪ'r UK: petrɪfaɪd wɪð fɪər
félelemtől való borzongáskif
  1. chill of fear
   USA: tʃɪ'l ʌ·v fɪ'r UK: tʃɪl ɔv fɪər
félelemtől való remegéskif
  1. chill of fear
   USA: tʃɪ'l ʌ·v fɪ'r UK: tʃɪl ɔv fɪər
félelmesmn
  1. fearful
   USA: fɪ'rfʌ·l UK: fɪəfəl
  1. awful
   USA: ɔ'fʌ·l UK: ɔːfəl
félelmességfn
  1. grimness
   USA: grɪ'mnʌ·s UK: grɪmnəs
félelmetesmn
  1. tremendous
   USA: trʌ·me'ndʌ·s UK: trɪmendəs
  1. terrific
   USA: təː·ɪ'fɪ·k UK: tərɪfɪk
  1. redoubtable
   USA: rʌ·daʊ'tʌ·bʌ·l UK: rɪdaʊtəbl
  1. morbid
   USA: mɔː'rbʌ·d UK: mɔːbɪd
  1. grim
   USA: grɪ'm UK: grɪm
  1. frightful
   USA: fraɪ'tfʌ·l UK: fraɪtfəl
  1. formidable
   USA: fɔː"rmɪ'dʌ·bʌ·l UK: fɔːmɪdəbl
  1. forbidding
   USA: fɔː·bɪ'dɪ·ŋ UK: fəbɪdɪŋ
  1. fearsome
   USA: fɪ'rsʌ·m UK: fɪəsəm
  1. dreadful
   USA: dre'dfʌ·l UK: dredfəl
  1. irod dread
   USA: dre'd UK: dred
  1. awful
   USA: ɔ'fʌ·l UK: ɔːfəl
  1. awesome
   USA: ɔ'sʌ·m UK: ɔːsəm
  1. A hirtelen érkező vihar nagyon félelmetes lehet.
    1. A storm suddenly arriving can be truly awesome.
félelmetes ellenségfn
  1. nemesis
   USA: ne'mʌ·sʌ·s UK: neməsɪs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása