COVID-19 Fight
Összesen 471 találat 9 szótárban. Részletek
földmunkákfn
  1. geoworks
   USA: ʤiː'oʊ·wəː·ks
földmunkásfn
  1. pick and shovel man
   USA: pɪ'k ʌ·nd ʃʌ'vʌ·l mæ'n UK: pɪk ənd ʃʌvl mæn
  1. flannel jacket
   USA: flæ'nʌ·l ʤæ'kʌ·t UK: flænl ʤækɪt
  1. digger
   USA: dɪ'gəː· UK: dɪgər
  1. dig
   USA: dɪ'g UK: dɪg
földműfn
 1. kat
  1. earthwork
   USA: əː'θwəː"k UK: əːθwəːk
földművelésfn
  1. tillage
   UK: tɪlɪʤ
  1. cultivation
   USA: kʌ"ltɪ·veɪ'ʃʌ·n UK: kʌltɪveɪʃn
földművelőfn
  1. cultivator
   UK: kʌltɪveɪtər
földművesfn
 1. mezőg
  1. tiller
   USA: tɪ'ləː· UK: tɪlər
  1. ploughman
   UK: plaʊmən
  1. peasant
   USA: pe'zʌ·nt UK: pesnt
  1. husbandman, husbandmen
   UK: hʌzbəndmən hʌzbəndmən
földnélkülifn/mn
  1. lackland
   UK: læklænd
földnyelvfn
 1. földr
  1. tongue
   USA: tʌ'ŋ UK: tʌŋ
 2. földr
  1. spit
   USA: spɪ't UK: spɪt
 3. földr
  1. US reach
   USA: riː'tʃ UK: riːtʃ
  1. point
   USA: pɔɪ'nt UK: pɔɪnt
  1. panhandle
   USA: pæ'nhæ"ndʌ·l UK: pænhændl
  1. neck of land
   USA: ne'k ʌ·v læ'nd UK: nek ɔv lænd
  1. isthmus
   USA: ɪ'smʌ·s UK: ɪsməs
  1. bay bar
   USA: beɪ' bɔ'r UK: beɪ bɑr
földomlásfn
  1. landslip
   UK: lændslɪp
földpadfn
  1. bench
   USA: be'ntʃ UK: bentʃ
földpátfn
  1. felspar
   UK: felspɑr
  1. feldspar
   USA: fe'ldspɔ"r UK: feldspɑr
földrajzfn
  1. geography
   USA: ʤiː·ɔ'grʌ·fiː· UK: ʤɪɔgrəfiː
földrajzimn
  1. geographical
   USA: ʤiː"ʌ·græ'fɪ·kʌ·l UK: ʤɪəgræfɪkl
a földfn
  1. earth / the -
   USA: əː'θ ðiː· UK: əːθ ðiː
agyagos földfn
 1. geol
  1. loam
   USA: loʊ'm UK: loʊm
döngölt földfn
  1. cob
   USA: kɔ'b UK: kɔb
elhordott földfn
  1. spoil
   USA: spɔɪ'l UK: spɔɪl
felszántott földfn
  1. tilling
   USA: tɪ'lɪ·ŋ UK: tɪlɪŋ
anglia földbirtokkönyvefn
  1. domesday book
   UK: duːmzdeɪ bʊk
felszántatlan földdarabfn
 1. mezőg
  1. skip
   USA: skɪ'p UK: skɪp
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása