COVID-19 Fight
Összesen 39 találat 9 szótárban. Részletek
földbirtokfn
  1. lordship
   UK: lɔːdʃɪp
  1. landed property
   USA: læ'ndʌ·d prɔ'pəː·tiː· UK: lændɪd prɔpətiː
  1. estate
   USA: ʌ·steɪ't UK: ɪsteɪt
  1. demesne
   UK: dɪmeɪn
(föld)birtokfn
  1. estate
   USA: ʌ·steɪ't UK: ɪsteɪt
földbirtoklási rendszerkif
  1. system of land tenure
   USA: sɪ'stʌ·m ʌ·v læ'nd te'nyəː· UK: sɪstəm ɔv lænd tenjʊər
földbirtokosfn
  1. landowner
   USA: læ'ndoʊ"nəː· UK: lændoʊnər
  1. landholder
   USA: læ'ndhoʊ"ldəː· UK: lændhoʊldər
  1. laird
   USA: le'rd UK: leəd
  1. freeholder
   USA: friː'hoʊ"ldəː· UK: friːhoʊldər
földbirtokos köznemességkif
  1. landed gentry
   USA: læ'ndʌ·d ʤe'ntriː· UK: lændɪd ʤentriː
földbirtok tulajdonosafn
  1. freeholder
   USA: friː'hoʊ"ldəː· UK: friːhoʊldər
földbirtokügyimn
  1. agrarian
   USA: ʌ·gre'riː·ʌ·n UK: əgreərɪən
nemesi földbirtokfn
  1. manor
   USA: mæ'nəː· UK: mænər
anglia földbirtokkönyvefn
  1. domesday book
   UK: duːmzdeɪ bʊk
örök tulajdonban levő földbirtokfn
  1. freehold
   USA: friː'hoʊ"ld UK: friːhoʊld
(föld)birtokfn
  1. Gut
   'guːt
  1. r Boden
   'boːdən
   1. birtokos eset:
   2. Bodens
  1. rég r Besitz
   bə'zɪts
   1. többes szám:
   2. Besitze
   1. birtokos eset:
   2. Besitzes
földbirtokfn
földbirtokosfn
föld(birtok)fn
földbirtokfn
(föld)birtokfn
földbirtoknincs
földbirtoknincs
földbirtokfn
földbirtok juttatása spanyol hódítóknak v. bevándorlóknak a bennszülöttek evangelizációja és védelme fejébennincs
 1. Közép- és Dél-Amerika
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása