COVID-19 Fight
Összesen 89 találat 8 szótárban. Részletek
függőlegesfn
  1. vertical
   USA: vəː'tɪ·kʌ·l UK: vəːtɪkl
  1. upright
   USA: ʌ'praɪ"t UK: ʌpraɪt
  1. sheer
   USA: ʃɪ'r UK: ʃɪər
  1. plumb
   USA: plʌ'm UK: plʌm
  1. perpendicular
   USA: pəː"pʌ·ndɪ'kyʌ·ləː· UK: pəːpəndɪkjʊlər
  1. erect
   USA: ɪ·re'kt UK: ɪrekt
függőleges csőfn
  1. standpipe
   UK: stændpaɪp
függőleges csőrakatfn
  1. standpipe
   UK: stændpaɪp
függőleges emelkedési
  1. zoom
   USA: zuː'm UK: zuːm
függőlegesenhsz
  1. vertically
   USA: vəː'tɪ·kliː· UK: vəːtɪkliː
  1. uprightly
   UK: ʌpraɪtliː
  1. sheer
   USA: ʃɪ'r UK: ʃɪər
  1. plumb
   USA: plʌ'm UK: plʌm
függőleges eresztékkif
  1. upright joint
   USA: ʌ'praɪ"t ʤɔɪ'nt UK: ʌpraɪt ʤɔɪnt
 1. épít
  1. post
   USA: poʊ'st UK: poʊst
függőleges esővízcsatornafn
függőleges felrántásfn
 1. rep
  1. biz zoom
   USA: zuː'm UK: zuːm
függőleges helyzetbenhsz
  1. uprightly
   UK: ʌpraɪtliː
függőleges láncú kárpitszövéskif
függőleges légáramlatfn
  1. updraft
   USA: ʌ'pdræ"ft
függőleges metszetfn
 1. geol épít
  1. profile
   USA: proʊ'faɪ"l UK: proʊfaɪl
függőleges mozgásfn
 1. műsz
  1. traverse
   USA: trʌ·vəː's UK: trævəːs
függőlegesre állít vmiti
függőlegességfn
  1. verticality
   UK: vəːtɪkælɪtiː
  1. plummet
   USA: plʌ'mʌ·t UK: plʌmɪt
  1. plumb
   USA: plʌ'm UK: plʌm
függőleges tabuláláskif
  1. vertical tabulation
   USA: vəː'tɪ·kʌ·l tæ"byʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: vəːtɪkl tæbjʊleɪʃn
függőleges támfn
 1. épít bány
  1. stanchion
   UK: stæntʃən
függőleges tengelyű csörlőfn
 1. műsz
  1. capstan
   USA: kæ'pstʌ·n UK: kæpstən
függőlegestől eltérőkif
  1. out of upright
   USA: aʊ't ʌ·v ʌ'praɪ"t UK: aʊt ɔv ʌpraɪt
függőleges vetületfn
 1. épít
  1. elevation
   USA: e"lʌ·veɪ'ʃʌ·n UK: elɪveɪʃn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása