COVID-19 Fight
220
találat:
halálra fáraszt/elcsigázkif
  1. take it out of
   USA: teɪ'k ʌ·t aʊ't ʌ·v UK: teɪk ɪt aʊt ɔv
halálosan fárasztómn
  1. killing
   USA: kɪ'lɪ·ŋ UK: kɪlɪŋ
megterhelö, fárasztófn
  1. straining
   USA: streɪ'nɪ·ŋ UK: streɪnɪŋ
bosszantó, fárasztó, kellemetlenmn
  1. irksome
   USA: əː'ksʌ·m UK: əːksəm
felmászik a fárakif
  1. climb up a tree
   USA: klaɪ'm ʌ'p eɪ' triː' UK: klaɪm ʌp eɪ triː
köszönöm szíves fáradozásátkif
  1. thank you for all your trouble
   USA: θæ'ŋk yuː' frəː· ɔː'l yʊ'r trʌ'bʌ·l UK: θæŋk juː fəː ɔːl jɔːr trʌbl
veszi a fáradságoti
  1. trouble
   USA: trʌ'bʌ·l UK: trʌbl
  1. bother
   USA: bɔ'ðəː· UK: bɔðər
veszi a fáradságot, hogy megtegyekif
  1. take the take to do
   USA: teɪ'k ðiː· teɪ'k tʌ· duː' UK: teɪk ðiː teɪk tuː duː
veszi a fáradságot vmihezkif
veszi a fáradtságot vmihezi
összeesik a fáradtságtólkif
  1. drop with fatigue
   USA: drɔ'p wʌ·ð fʌ·tiː'g UK: drɔp wɪð fətiːg
hosszú és fárasztó gyaloglásfn
  1. trudge
   USA: trʌ'ʤ UK: trʌʤ
megér (időt, pénzt, fáradságot)fn
  1. worth
   USA: wəː'θ UK: wəːθ
nem sajnálja a fáradságotkif
  1. he spares no effort
   USA: hiː' spe'rz noʊ' e'fəː·t UK: hiː speəz noʊ efət
nem kíméli a fáradtságotkif
  1. spare no pains
   USA: spe'r noʊ' peɪ'nz UK: speər noʊ peɪnz
nem sajnálja a fáradtságoti
  1. take pains
   USA: teɪ'k peɪ'nz UK: teɪk peɪnz
  1. spare no trouble
   USA: spe'r noʊ' trʌ'bʌ·l UK: speər noʊ trʌbl
nem éri meg a fáradságotkif
  1. not worth the candle
   USA: nɔ't wəː'θ ðiː· kæ'ndʌ·l UK: nɔt wəːθ ðiː kændl
nem éri meg a fáradságot/költségetkif
  1. not worth the candle
   USA: nɔ't wəː'θ ðiː· kæ'ndʌ·l UK: nɔt wəːθ ðiː kændl
nem éri meg a fáradtságotkif
  1. it is not worth the trouble
   USA: ʌ·t ʌ·z nɔ't wəː'θ ðiː· trʌ'bʌ·l UK: ɪt ɪz nɔt wəːθ ðiː trʌbl
hosszú repülőút után az időeltolódás okozta levertség, kimerültség, fáradtságfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása