COVID-19 Fight
220
találat:
juhot megtámadó farkasfn
  1. worrier
   USA: wəː'iː·əː· UK: wʌrɪə
behúzza a farkáti
  1. biz pipe down
   USA: paɪ'p daʊ'n UK: paɪp daʊn
  1. draw in one's horns
   USA: drɔː' ɪ'n wʌ'nz hɔː'rnz UK: drɔː ɪn wʌnz hɔːnz
kiveri a farkáti
  1. szl GB toss off
   USA: tɔː's ɔː'f UK: tɔs ɔf
  1. jerk off
   USA: ʤəː'k ɔː'f UK: ʤəːk ɔf
hajó orrától faráigkif
  1. from stem to stern
   USA: fəː·m ste'm tʌ· stəː'n UK: frɔm stem tuː stəːn
felépítmény hajó faránfn
 1. műsz
  1. house
   USA: haʊ's UK: haʊz
vörösfenyőből készült farúdfn
  1. caber
   UK: keɪbər
ugyanabból a fából faragták/hasonszőrűkif
  1. cut out of the same cloth
   USA: kʌ't aʊ't ʌ·v ðiː· seɪ'm klɔː'θ UK: kʌt aʊt ɔv ðiː seɪm klɔθ
hosszúszőrű angol vizsla farkai
  1. flag
   USA: flæ'g UK: flæg
piroska es a farka..kif
  1. little red riding hood
   USA: lɪ'tʌ·l re'd raɪ'dɪ·ŋ hʊ'd UK: lɪtl red raɪdɪŋ hʊd
kisméretű drágakőrelief (a háttérréteg színe elüt a faragottétól)fn
  1. cameo
   USA: kæ'miː·oʊ" UK: kæmiːoʊ
fára felzavari
 1. vad
  1. átv biz tree
   USA: triː' UK: triː
fára meneküli
  1. tree
   USA: triː' UK: triː
fáradi
  1. tire
   USA: taɪ'əː· UK: taɪər
  1. fagged
   UK: fægd
fárad (pl. szívességet megtenni)i
  1. trouble
   USA: trʌ'bʌ·l UK: trʌbl
fáradalmasmn
  1. wearing
   USA: we'rɪ·ŋ UK: weərɪŋ
fáradhatatlanmn
  1. unwearying
   UK: ʌnwɪərɪɪŋ
  1. unwearied
   UK: ʌnwɪərɪd
  1. untiring
   UK: ʌntaɪərɪŋ
  1. unflagging
   USA: ʌ·nflæ'gɪ·ŋ UK: ʌnflægɪŋ
  1. tireless
   USA: taɪ'əː·lʌ·s UK: taɪələs
  1. strenuous
   USA: stre'nyuː·ʌ·s UK: strenjʊəs
  1. sleepless
   USA: sliː'plʌ·s UK: sliːpləs
  1. indefatigable
   USA: ɪ"ndʌ·fæ'tɪ·gʌ·bʌ·l UK: ɪndɪfætɪgəbl
  1. hard
   USA: hɔ'rd UK: hɑd
  1. fatigueless
   UK: fətiːgles
fáradhatatlanulhsz
  1. tirelessly
   USA: taɪ'rlʌ·sliː· UK: taɪələsliː
  1. strenuously
   USA: stre'nyuː·ʌ·sliː· UK: strenjʊəsliː
fáradhatatlanul üldözi
  1. hunt down
   USA: hʌ'nt daʊ'n UK: hʌnt daʊn
fáradoziki
  1. plod
   USA: plɔ'd UK: plɔd
  1. labour
   USA: leɪ'bəː· UK: leɪbər
  1. exert
   USA: ɪ·gzəː't UK: ɪgzəːt
fáradozásfn
  1. while
   USA: hwaɪ'l UK: waɪl
  1. trouble
   USA: trʌ'bʌ·l UK: trʌbl
  1. Sok fáradozásába került, hogy jegyet szerezzen az előadásra.
    1. It took her a lot of trouble to get tickets for the show.
  1. toil
   USA: tɔɪ'l UK: tɔɪl
  1. pains
   USA: peɪ'nz UK: peɪnz
  1. effort
   USA: e'fəː·t UK: efət
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása