COVID-19 Fight
Összesen 80 találat 9 szótárban. Részletek
fekvőmn
  1. recumbent
   UK: rɪkʌmbənt
 1. bot
  1. incumbent
   USA: ɪ"nkʌ'mbʌ·nt UK: ɪnkʌmbənt
-fekvőmn
  1. -seated
   USA: siː'tʌ·d UK: siːtɪd
fekvőhelyfn
  1. doss
   USA: dɔː's UK: dɔs
  1. bed
   USA: be'd UK: bed
fekvőhely a puszta földönfn
fekvőkocsifn
  1. couchette
   UK: kuːʃet
fekvőkúrafn
fekvőrendőrfn
  1. speed bump
   USA: spiː'd bʌ'mp UK: spiːd bʌmp
fekvőtámaszfn
  1. pushup
   USA: pʊ'ʃʌ"p
  1. push-up
   USA: pʊ'ʃʌ"p
  1. push up
   USA: pʊ'ʃ ʌ'p UK: pʊʃ ʌp
fekvő tőkekif
  1. dead money
   USA: de'd mʌ'niː· UK: ded mʌniː
átmérőn fekvőmn
  1. diametrical
   UK: daɪəmetrɪkəl
földön fekvőmn
 1. bot
  1. prostrate
   USA: prɔ'streɪ·t UK: prɔstreɪt
kívül fekvőmn
  1. outlying
   USA: aʊ'tlaɪ"ɪ·ŋ UK: aʊtlaɪɪŋ
közel fekvőmn
  1. no far to seek
   USA: noʊ' fɔ'r tʌ· siː'k UK: noʊ fɑr tuː siːk
  1. near
   USA: nɪ'r UK: nɪər
magasan fekvőfn
  1. upland
   USA: ʌ'plʌ·nd UK: ʌplənd
  1. loftily
   UK: lɔftɪliː
  1. commanding
   USA: kʌ·mæ'ndɪ·ŋ UK: kəmɑndɪŋ
mellette fekvőmn
  1. adjacent
   USA: ʌ·ʤeɪ'sʌ·nt UK: əʤeɪsnt
mélyen fekvőmn
  1. lowly
   USA: loʊ'liː· UK: loʊliː
messzebb fekvőmn
  1. far
   USA: fɔ'r UK: fɑr
oldalt fekvőmn
  1. lateral
   USA: læ'təː·ʌ·l UK: lætərəl
távol fekvőmn
  1. faraway
   USA: fɔ'rʌ·weɪ· UK: fɑrəweɪ
  1. far
   USA: fɔ'r UK: fɑr
  1. far-off
   UK: fɑrɔːf
gyökerező fekvőhajtásfn
  1. stole
   USA: stoʊ'l UK: stoʊl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása