Összesen 46 találat 8 szótárban. Részletek
felügyeletfn
  1. watch
   USA: wɔ'tʃ UK: wɔtʃ
  1. surveillance
   USA: səː·veɪ'lʌ·ns UK: səːveɪləns
  1. supervision
   USA: suː"pəː·vɪ'ʒʌ·n UK: suːpəvɪʒn
  1. superintendence
   UK: suːpərɪntendəns
  1. oversight
   USA: oʊ'vəː·saɪ"t UK: oʊvəsaɪt
  1. observing
   USA: ʌ·bzəː'vɪ·ŋ UK: əbzəːvɪŋ
  1. lookout
   USA: lʊ'kaʊ"t UK: lʊkaʊt
  1. custody
   USA: kʌ'stʌ·diː· UK: kʌstədiː
  1. control
   USA: kʌ·ntroʊ'l UK: kəntroʊl
  1. charge
   USA: tʃɔ'rʤ UK: tʃɑʤ
felügyelete alá tartozikkif
  1. have control over
   USA: hæ'v kʌ·ntroʊ'l oʊ'vəː· UK: hæv kəntroʊl oʊvər
felügyelete alatt tarti
  1. have in tow
   USA: hæ'v ɪ'n toʊ' UK: hæv ɪn toʊ
felügyelete/őrizete alattkif
  1. under the eye of
   USA: ʌ'ndəː· ðiː· aɪ' ʌ·v UK: ʌndər ðiː aɪ ɔv
felügyeletimn
  1. supervisory
   USA: suː"pəː·vaɪ'zəː·iː· UK: suːpəvaɪzəriː
felügyeleti körletfn
  1. US beat
   USA: biː't UK: biːt
rendőri felügyelet alattkif
  1. under police supervision
   USA: ʌ'ndəː· pʌ·liː's suː"pəː·vɪ'ʒʌ·n UK: ʌndər pəliːs suːpəvɪʒn
feladatirányító - A brüsszeli bizottsági apparátus azon tagjai, akik a Phare működési egységeinél a finanszírozási javaslatok és feladatmeghatározások (terms of reference) előkészítéséért és felügyeletéért, valamint a (rövid listák elkészítését is magába kif
főigazgatóság - Az Európai Bizottság fő szervezeti egységei, amelyek a főigazgató (director general) vezetésével - mint a nemzeti kormányokban a minisztériumok - egy-egy ágazat, "protfolió" felügyeletét, irányítását végzik. A Phare-program a Bizottság I. kif
felügyeletfn
  1. e Überwachung
   1. többes szám:
   2. Überwachungen
   1. birtokos eset:
   2. Überwachung
  1. e Inspektion
   ɪnʃpɛk'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Inspektionen
   1. birtokos eset:
   2. Inspektion
  1. e Beaufsichtigung
   1. többes szám:
   2. Beaufsichtigungen
   1. birtokos eset:
   2. Beaufsichtigung
  1. e Aufsicht
   1. többes szám:
   2. Aufsichten
   1. birtokos eset:
   2. Aufsicht
felügyeletfn
  1. ház-, háztartás- h gouvernement
felügyeletnincs
 1. technikai
felügyelet alatt állónincs
felügyeletet ellátó hatósági személynincs
 1. ókori Görögország
  1. episcopo
   epíscopo
felügyeletinincs
felügyeleti felelősségnincs
 1. szülői, iskolai stb.
felügyeleti mulasztásnincs
 1. szülői jog
felügyelet mellett / alatt végzettnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása