COVID-19 Fight
Összesen 21 találat 7 szótárban. Részletek
felbontásfn
  1. undoing
   USA: ʌ·nduː'ɪ·ŋ UK: ʌnduːɪŋ
 1. vegy
  1. resolution
   USA: re"zʌ·luː'ʃʌ·n UK: rezəluːʃn
  1. A jó minőségű nyomtatás felbontása 300dpi.
    1. High print quality corresponds to a resolution of 300dpi.
  1. opening
   USA: oʊ'pʌ·nɪ·ŋ UK: oʊpənɪŋ
  1. dissociation
   USA: dɪ"soʊ"siː·eɪ'ʃʌ·n UK: dɪsoʊsɪeɪʃn
  1. decomposition
   USA: diː"kʌ·mpʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: diːkɔmpəzɪʃn
  1. cancellation
   USA: kæ"nsʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: kænsəleɪʃn
szerződés felbontása (EU)kif
  1. terminating of contract
   USA: təː'mʌ·neɪ"tɪ·ŋ ʌ·v kʌ·ntræ'kt UK: təːmɪneɪtɪŋ ɔv kɔntrækt
szerződés felbontása (PHARE)kif
  1. terminating a contract
   USA: təː'mʌ·neɪ"tɪ·ŋ eɪ' kʌ·ntræ'kt UK: təːmɪneɪtɪŋ eɪ kɔntrækt
ajánlat felbontási ülés (EU)kif
  1. tender opening session
   USA: te'ndəː· oʊ'pʌ·nɪ·ŋ se'ʃʌ·n UK: tendər oʊpənɪŋ seʃn
összetevőire való felbontásfn
  1. deconvolution
   UK: diːkɔnvəluːʃn
felbontásfn
  1. e Zerlegung
   tsɛɐ'leːgʊŋ
   1. többes szám:
   2. Zerlegungen
   1. birtokos eset:
   2. Zerlegung
 1. infor
  1. e Auflösung
   1. többes szám:
   2. Auflösungen
   1. birtokos eset:
   2. Auflösung
házasság felbontásakif
  1. Scheidung der Ehe
   'ʃaɪdʊŋ 'deːɐ 'eːə
felbontásnincs
felbontásfn
 1. képernyőé
felbontásnincs
 1. varrásé
 2. kapcsolaté, eljegyzésé
 3. szerződésé, megállapodásé
 4. kapcsolaté, eljegyzésé
 5. szerződésé, megállapodásé
 6. szerződésé, megállapodásé
 7. szerződésé, megállapodásé
 8. szerződésé, megállapodásé
 9. szerződésé, megállapodásé
 10. szerződésé, megállapodásé
 11. szerződésé, megállapodásé
 12. szerződésé, megállapodásé
 13. szerződésé, megállapodásé
  1. denuncia
   denúncia
 14. levélé, csomagé
felbontásfn
ultranagy felbontásnincs
akkord felbontásanincs
házasság felbontásanincs
hullámok felbontása komponensekrenincs
nagy felbontás / képfelbontásnincs
lejárat előtti felbontásnincs
szerződés azonnali felbontására feljogosító záradéknincs
 1. nemteljesítés esetén
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása