COVID-19 Fight
Összesen 32 találat 7 szótárban. Részletek
felcseréli
  1. transpose
   USA: træ·nspoʊ'z UK: trænspoʊz
  1. transpose
   USA: træ·nspoʊ'z UK: trænspoʊz
  1. reverse
   USA: riː·vəː's UK: rɪvəːs
  1. permute
   USA: pəː"myuː't UK: pəmjuːt
  1. invert
   USA: ɪ"nvəː't UK: ɪnvəːt
  1. commute
   USA: kʌ·myuː't UK: kəmjuːt
felcserélésfn
 1. mat
  1. transposition
   UK: trænspəzɪʃn
  1. permutation
   USA: pəː"myuː·teɪ'ʃʌ·n UK: pəːmjuːteɪʃn
 2. mat
  1. commutation
   UK: kɔmjuːteɪʃn
felcserélhetőmn
  1. interchangeable
   USA: ɪ"nəː·tʃeɪ'nʤʌ·bʌ·l UK: ɪntətʃeɪnʤəbl
  1. compatible
   USA: kʌ·mpæ'tʌ·bʌ·l UK: kəmpætəbl
  1. commutable
   UK: kəmjuːtəbl
felcserélhetőségfn
  1. compatibility
   USA: kʌ·mpæ"tʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: kəmpætəbɪlɪtiː
  1. commutability
   UK: kəmjuːtəbɪlɪtiː
felcserélőmn
  1. transposing
   UK: trænspoʊzɪŋ
kicserél, felcseréli
  1. replace
   USA: əː·pleɪ's UK: rɪpleɪs
két szó kezdőbetűinek felcserélésefn
  1. spoonerism
   UK: spuːnərɪzəm
felcserélésfn
 1. mat
  1. r Austausch
   'aʊstaʊʃ
felcseréli
felcseréli
 1. nyomd
  1. sorokat, oldalakat transposer
felcserélésfn
felcserélhetőmn
felcserélés
felcserélhető
felcserélhető egymással
felcserélhetőség1
felcseréli a sorrendet
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása