COVID-19 Fight
felelősségfn
  1. trust
   USA: trʌ'st UK: trʌst
  1. responsibility
   USA: riː·spɔ"nsʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: rɪspɔnsəbɪlɪtiː
  1. onus
   USA: oʊ'nʌ·s UK: oʊnəs
  1. átv liability
   USA: laɪ"ʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: laɪəbɪlɪtiː
  1. A cég elismerte felelősségét az okozott kárért.
    1. The company has admitted liability for the damage caused.
  2. A külföldön élő állampolgárok mentesülnek a hadkötelezettség alól.
    1. Citizens living abroad are freed from military service liability.
  1. blame
   USA: bleɪ'm UK: bleɪm
  1. Rajtam a felelősség.
    1. The blame is mine.
  1. accountability
   USA: ʌ·kaʊ'nʌ·bɪ"lʌ·tiː· UK: əkaʊntəbɪlɪtiː
felelősség (EU)fn
  1. liability
   USA: laɪ"ʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: laɪəbɪlɪtiː
felelősség nélkülkif
  1. without recourse
   USA: wɪ"ðaʊ't riː'kɔː·rs UK: wɪðaʊt rɪkɔːs
felelősség (PHARE)fn
  1. liability
   USA: laɪ"ʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: laɪəbɪlɪtiː
felelősségbiztosításkif
  1. liability insurance
   USA: laɪ"ʌ·bɪ'lʌ·tiː· ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: laɪəbɪlɪtiː ɪnʃʊərəns
felelősséggel tartozik vmiértkif
felelősségre voni
 1. jog
  1. impeach
   USA: ɪ"mpiː'tʃ UK: ɪmpiːtʃ
  1. challenge
   USA: tʃæ'lʌ·nʤ UK: tʃælənʤ
  1. call to account
   USA: kɔː'l tʌ· ʌ·kaʊ'nt UK: kɔːl tuː əkaʊnt
felelősségre von vkiti
  1. call sy to account
   USA: kɔː'l saɪ' tʌ· ʌ·kaʊ'nt
felelősségre vonhatómn
  1. answerable
   USA: æ'nsəː·ʌ·bʌ·l UK: ænsərəbl
felelősségre vonhatóságfn
  1. accountability
   USA: ʌ·kaʊ'nʌ·bɪ"lʌ·tiː· UK: əkaʊntəbɪlɪtiː
felelősségre vonjakif
  1. call to account
   USA: kɔː'l tʌ· ʌ·kaʊ'nt UK: kɔːl tuː əkaʊnt
felelősségre vonásfn
  1. impeachment
   USA: ɪ"mpiː'tʃmʌ·nt UK: ɪmpiːtʃmənt
felelősségteljesmn
  1. responsible
   USA: riː·spɔ'nsʌ·bʌ·l UK: rɪspɔnsəbl
egyetemleges felelősségkif
  1. joint responsibility
   USA: ʤɔɪ'nt riː·spɔ"nsʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: ʤɔɪnt rɪspɔnsəbɪlɪtiː
kellemetlen felelősségbe beránti
  1. AUS pool
   USA: puː'l UK: puːl
saját felelősségedrekif
  1. at your peril
   USA: æ't yʊ'r pe'rʌ·l UK: ət jɔːr perəl
korlátozott felelősségi nyilatkozatkif
  1. disclaimer
   USA: dɪ"skleɪ'məː· UK: dɪskleɪmər
törvényesen felelősségre vonhatókif
  1. amenable to law
   USA: ʌ·miː'nʌ·bʌ·l tʌ· lɔ' UK: əmiːnəbl tuː lɔː
saját felelősségérekif
  1. on one's own responsibility
   USA: ɔ'n wʌ'nz oʊ'n riː·spɔ"nsʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: ɔn wʌnz oʊn rɪspɔnsəbɪlɪtiː
  1. at one's own risk
   USA: æ't wʌ'nz oʊ'n rɪ'sk UK: ət wʌnz oʊn rɪsk
korlátolt felelősségű társaságfn
  1. limited liability company
   USA: lɪ'mʌ·tʌ·d laɪ"ʌ·bɪ'lʌ·tiː· kʌ'mpʌ·niː· UK: lɪmɪtɪd laɪəbɪlɪtiː kʌmpəniː
  1. limited company
   USA: lɪ'mʌ·tʌ·d kʌ'mpʌ·niː· UK: lɪmɪtɪd kʌmpəniː
  1. corporation
   USA: kɔː"rpəː·eɪ'ʃʌ·n UK: kɔːpəreɪʃn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása