Összesen 436 találat 9 szótárban. Részletek
feleli
  1. sponsor
   USA: spɔ'nsəː· UK: spɔnsər
  1. return
   USA: riː·təː'n UK: rɪtəːn
  1. return
   USA: riː·təː'n UK: rɪtəːn
  1. respond
   USA: riː·spɔ'nd UK: rɪspɔnd
  1. rejoin
   USA: riː·ʤɔɪ'n UK: riːʤɔɪn
 1. okt
  1. recite
   USA: rʌ·saɪ't UK: rɪsaɪt
  1. answer
   USA: æ'nsəː· UK: ɑnsər
felelésfn
  1. rep
   USA: re·priː·ze'tʌ·tɪ·v UK: rep
  1. recitation
   USA: re"sʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: resɪteɪʃn
felelés (iskolában)fn
  1. repetition
   USA: re"pʌ·tɪ'ʃʌ·n UK: repɪtɪʃn
feleletfn
  1. response
   USA: riː·spɔ'ns UK: rɪspɔns
  1. recitation
   USA: re"sʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: resɪteɪʃn
  1. answer
   USA: æ'nsəː· UK: ɑnsər
felelevenedésfn
  1. resuscitation
   USA: rʌ·sʌ"sʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: rɪsʌsɪteɪʃn
felelevenediki
  1. resuscitate
   USA: riː·sʌ'sʌ·teɪ"t UK: rɪsʌsɪteɪt
feleleveníti
  1. revive
   USA: riː·vaɪ'v UK: rɪvaɪv
  1. resuscitate
   USA: riː·sʌ'sʌ·teɪ"t UK: rɪsʌsɪteɪt
  1. evoke
   USA: iː·voʊ'k UK: ɪvoʊk
  1. call up
   USA: kɔː'l ʌ'p UK: kɔːl ʌp
  1. brush up
   USA: brʌ'ʃ ʌ'p UK: brʌʃ ʌp
  1. bring up
   USA: brɪ'ŋ ʌ'p UK: brɪŋ ʌp
felelevenítésfn
  1. resuscitation
   USA: rʌ·sʌ"sʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: rɪsʌsɪteɪʃn
felelgetkif
  1. keep answering
   USA: kiː'p æ'nsəː·ɪ·ŋ UK: kiːp ɑnsərɪŋ
felelösség; kötelezettségfn
  1. responsibility
   USA: riː·spɔ"nsʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: rɪspɔnsəbɪlɪtiː
felelösségre vonhatómn
  1. accountable
   USA: ʌ·kaʊ'nʌ·bʌ·l UK: əkoʊntəbl
felelőmn
  1. responsive
   USA: rʌ·spɔ'nsɪ·v UK: rɪspɔnsɪv
felelősmn
  1. responsible
   USA: riː·spɔ'nsʌ·bʌ·l UK: rɪspɔnsəbl
  1. De én felelős vagyok a hajó épségéért és minden ember biztonságáért, aki csak a fedélzeten van.
    1. But I am responsible for the ship's safety and the life of every man aboard of her.
    1. But I am responsible for the ship's safety and the life of every man aboard of her.
  1. responsible for
   USA: riː·spɔ'nsʌ·bʌ·l frəː· UK: rɪspɔnsəbl fəː
  1. De én felelős vagyok a hajó épségéért és minden ember biztonságáért, aki csak a fedélzeten van.
    1. But I am responsible for the ship's safety and the life of every man aboard of her.
    1. But I am responsible for the ship's safety and the life of every man aboard of her.
 1. jog
  1. liable
   USA: laɪ'ʌ·bʌ·l UK: laɪəbl
  1. answerable
   USA: æ'nsəː·ʌ·bʌ·l UK: ænsərəbl
  1. amenable
   USA: ʌ·miː'nʌ·bʌ·l UK: əmiːnəbl
  1. accountable
   USA: ʌ·kaʊ'nʌ·bʌ·l UK: əkoʊntəbl
felelős helyenkif
  1. in responsible quarters
   USA: ɪ'n riː·spɔ'nsʌ·bʌ·l kwɔː'rtəː·z UK: ɪn rɪspɔnsəbl kwɔːtəz
felelősségfn
  1. trust
   USA: trʌ'st UK: trʌst
  1. responsibility
   USA: riː·spɔ"nsʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: rɪspɔnsəbɪlɪtiː
  1. onus
   USA: oʊ'nʌ·s UK: oʊnəs
  1. átv liability
   USA: laɪ"ʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: laɪəbɪlɪtiː
  1. A cég elismerte felelősségét az okozott kárért.
    1. The company has admitted liability for the damage caused.
  2. A külföldön élő állampolgárok mentesülnek a hadkötelezettség alól.
    1. Citizens living abroad are freed from military service liability.
  1. blame
   USA: bleɪ'm UK: bleɪm
  1. Rajtam a felelősség.
    1. The blame is mine.
  1. accountability
   USA: ʌ·kaʊ'nʌ·bɪ"lʌ·tiː· UK: əkaʊntəbɪlɪtiː
felelősségbiztosításkif
  1. liability insurance
   USA: laɪ"ʌ·bɪ'lʌ·tiː· ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: laɪəbɪlɪtiː ɪnʃʊərəns
felelősség (EU)fn
  1. liability
   USA: laɪ"ʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: laɪəbɪlɪtiː
felelősséggel tartozik vmiértkif
felelősség nélkülkif
  1. without recourse
   USA: wɪ"ðaʊ't riː'kɔː·rs UK: wɪðaʊt rɪkɔːs
felelősség (PHARE)fn
  1. liability
   USA: laɪ"ʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: laɪəbɪlɪtiː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása