COVID-19 Fight
Összesen 13 találat 6 szótárban. Részletek
felfogómn
  1. receptive
   USA: riː·se'ptɪ·v UK: rɪseptɪv
  1. receiving
   USA: riː·siː'vɪ·ŋ UK: rɪsiːvɪŋ
  1. knowing
   USA: noʊ'ɪ·ŋ UK: noʊɪŋ
  1. apprehensive
   USA: æ"priː·he'nsɪ·v UK: æprɪhensɪv
felfogóedényfn
  1. interceptor
   USA: ɪ"nəː·se'ptəː· UK: ɪntəseptər
felfogóképességfn
  1. power of conception
   USA: paʊ'əː· ʌ·v kʌ·nse'pʃʌ·n UK: paʊər ɔv kənsepʃn
  1. intelligence
   USA: ɪ"nte'lʌ·ʤʌ·ns UK: ɪntelɪʤəns
  1. grip
   USA: grɪ'p UK: grɪp
  1. grasp
   USA: græ'sp UK: grɑsp
  1. depth
   USA: de'pθ UK: depθ
  1. conception
   USA: kʌ·nse'pʃʌ·n UK: kənsepʃn
  1. comprehension
   USA: kɔ"mpriː·he'nʃʌ·n UK: kɔmprɪhenʃn
felfogóképességfn
  1. e Fassung
   'fasʊŋ
   1. többes szám:
   2. Fassungen
   1. birtokos eset:
   2. Fassung
  1. e Auffassung
   1. többes szám:
   2. Auffassungen
   1. birtokos eset:
   2. Auffassung
felfogóképességfn
felfogó-nincs
  1. ritk irod apprensivo
felfogómn
felfogónincs
  1. felfogó/észlelő szerv, receptor
    1. ~ орган
lényeget felfogónincs
felfogómn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása