COVID-19 Fight
Összesen 26 találat 7 szótárban. Részletek
felhívásfn
  1. public summons
   USA: pʌ'blɪ·k sʌ'mʌ·nz UK: pʌblɪk sʌmənz
 1. pénz
  1. call
   USA: kɔː'l UK: kɔːl
  1. appeal
   USA: ʌ·piː'l UK: əpiːl
  1. Az első felhívásra háromszázezer dollár folyt be a klub pénztárába.
    1. Three hundred thousand dollars came into the club's account at the first appeal.
fizetési felhívásfn
 1. pénz
  1. call
   USA: kɔː'l UK: kɔːl
jegyzési felhívásfn
 1. pénz
  1. prospectus
   USA: prʌ·spe'ktʌ·s UK: prəspektəs
meghívás, felhívásfn
  1. invitation
   USA: ɪ"nvʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: ɪnvɪteɪʃn
pályázati felhívás - Az a dokumentum, amellyel a szerződő hatóság az érdekelt cégeket vagy szervezeteket felhívja, hogy tegyenek egy Phare-szerződésre ajánlatot. Egységesített formában tartalmazza az ajánlat benyújtásának feltételeit, a feladatmeghatározákif
pályázati felhívás (EU)kif
  1. invitation to tender
   USA: ɪ"nvʌ·teɪ'ʃʌ·n tʌ· te'ndəː· UK: ɪnvɪteɪʃn tuː tendər
"hosszú" lista - A kvalifikált cégek és szervezetek referencia listája. Rendszerint az Európai Unió Hivatalos Közlönyében megjelenő felhívás nyomán hozzák létre. Ezek szolgálnak a zártkörű tendereknél alkalmazott "rövid" listák összeállításához. (PHARE)fn
az érdekeltség kinyilvánítása - Az az aktus, amikor egy cég vagy szervezet kinyilvánítja valamely Phare szerződésben való érdekeltségét. Történhet spontán, avagy felhívásra. (PHARE)kif
  1. expression of interest
   USA: ɪ·kspre'ʃʌ·n ʌ·v ɪ'ntəː·ʌ·st UK: ɪkspreʃn ɔv ɪntrəst
nyílt ajánlat - Nyílvános versenytárgyalási eljárás, amelynél valamennyi érdekelt fél benyújthatja pályázatát. Elsősorban szállítási szerződéseknél használatos. Az Európai Bizottság az ajánlati felhívást az EU hivatalos közlönyében teszi közzé. A pályázatkif
felhívásfn
  1. Gebot
   gə'boːt
  1. r Aufruf
   1. többes szám:
   2. Aufrufe
   1. birtokos eset:
   2. Aufrufes
   3. Aufrufs
  1. s Aufgebot
   1. többes szám:
   2. Aufgebote
   1. birtokos eset:
   2. Aufgebotes
   3. Aufgebots
  1. r Appell
   a'pɛl
   1. többes szám:
   2. Appelle
   1. birtokos eset:
   2. Appells
pályázati felhívásfn
felhívásfn
felhívásfn
 1. ünnepélyes
  1. proclama
   h rég. n
Felhívás keringőrenincs
felhívások, tiltakozások aláírásának divatjanincs
 1. kissé pej.
felhívással fordul vkiheznincs
felhívást intéznincs
körözési felhívásnincs
pályázati felhívásnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása