COVID-19 Fight
Összesen 23 találat 6 szótárban. Részletek
felhozi
  1. refer
   USA: rʌ·fəː' UK: rɪfəːr
  1. get up
   USA: gɪ't ʌ'p UK: get ʌp
  1. fetch up
   USA: fe'tʃ ʌ'p UK: fetʃ ʌp
  1. biz broach
   USA: broʊ'tʃ UK: broʊtʃ
  1. bring up
   USA: brɪ'ŋ ʌ'p UK: brɪŋ ʌp
  1. bring on
   USA: brɪ'ŋ ɔ'n UK: brɪŋ ɔn
  1. bring forward
   USA: brɪ'ŋ fɔː'rwəː·d UK: brɪŋ fɔːwəd
  1. adduce
   UK: ədjuːs
érvet felhozkif
  1. advance an argument
   USA: ʌ·dvæ'ns ʌ·n ɔ'rgyʌ·mʌ·nt UK: ədvɑns ən ɑgjʊmənt
példaként felhozi
  1. instance
   USA: ɪ'nstʌ·ns UK: ɪnstəns
piacra felhozott árufn
  1. marketing
   USA: mɔ'rkʌ·tɪ·ŋ UK: mɑkɪtɪŋ
vmit felhoz vki ellenkif
felhozi
  1. kihangsúlyozva/visszautalóan állandósult, körülíró szókapcsolatok egyéb szóval is fordítható, rendszerint hangsúlytalan, igei eleme machen
   'maxən
felhozatalfn
  1. e Zufuhr
   'tsuːfuːɐ
   1. többes szám:
   2. Zufuhren
   1. birtokos eset:
   2. Zufuhr
felhoz, emeli
példaként felhozi
ürügyül felhozi
felhõzetfn
  1. e Bewölkung
   1. többes szám:
   2. Bewölkungen
   1. birtokos eset:
   2. Bewölkung
felhozi
 1. problémát, kérdést
felhozi
 1. ellenvetést
felhozi
 1. bizonyítékot
felhoznincs
 1. pl. mentségül
 2. pl. mentségül
 3. igazolásul, mentségül stb.
felhozottnincs
 1. példa, mentség stb.
  1. rég addutto
 2. példa, mentség stb.
példaként önmagát felhozónincs
felhőzetnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása