COVID-19 Fight
feljegyzésfn
  1. memo
   USA: me'moʊ" UK: memoʊ
feljegyzésfn
  1. record
   USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
  1. Másolatot készítenek a könyvelésről és más üzleti feljegyzésekről.
    1. They take copies of the books and business records.
  1. note
   USA: noʊ't UK: noʊt
  1. Mindig készítek feljegyzést a megbeszélésekről.
    1. I always take notes of the meetings.
  2. A meghívóhoz csatolt néhány sor a lánynak szólt.
    1. A little note for the girl was slipped in with the invitation card.
  3. Egy rövid levelet hagyott hátra melyben tudatta velünk, hogy visszautazik Afrikába.
    1. He left a note to let us know that he was travelling back to Africa.
  1. minute
   USA: maɪ·nyuː't UK: mɪnɪt
  1. memorial
   USA: mʌ·mɔː'riː·ʌ·l UK: mɪmɔːrɪəl
  1. memorandum
   USA: me"məː·æ'ndʌ·m UK: memərændəm
  1. memoir
   USA: me'mwɔ"r UK: memwɑr
  1. entry
   USA: e'ntriː· UK: entriː
feljegyzésekfn
  1. accounting records
   USA: ʌ·kaʊ'nɪ·ŋ re'kəː·dz UK: əkaʊntɪŋ rɪkɔːdz
feljegyzést vezet vmirőli
hiteles feljegyzésekfn
  1. records
   USA: re'kəː·dz UK: rɪkɔːdz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása