COVID-19 Fight
felmegyi
  1. step up
   USA: ste'p ʌ'p UK: step ʌp
  1. mount
   USA: maʊ'nt UK: maʊnt
  1. go up
   USA: goʊ' ʌ'p UK: goʊ ʌp
  1. get up
   USA: gɪ't ʌ'p UK: get ʌp
  1. come up
   USA: kʌ'm ʌ'p UK: kʌm ʌp
  1. ascend
   USA: ʌ·se'nd UK: əsend
(fel)megyi
  1. ascend
   USA: ʌ·se'nd UK: əsend
felmegy a lépcsőnkif
  1. go up the stairs
   USA: goʊ' ʌ'p ðiː· ste'rz UK: goʊ ʌp ðiː steəz
felmegy a színpadrai
  1. leap onstage
   USA: liː'p ɔ"nsteɪ'ʤ UK: liːp ɔnsteɪʤ
felmegy az árai
  1. appreciate
   USA: ʌ·priː'ʃiː·eɪ"t UK: əpriːʃɪeɪt
felmegy benne a pumpakif
  1. get steamed up
   USA: gɪ't stiː'md ʌ'p UK: get stiːmd ʌp
újra felmegyi
  1. remount
   UK: riːmaʊnt
a függöny felmegykif
  1. the curtain rises
   USA: ðiː· kəː'tʌ·n raɪ'zʌ·z UK: ðiː kəːtn raɪzɪz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása