COVID-19 Fight
Összesen 22 találat 5 szótárban. Részletek
felmerüli
 1. hajó
  1. surface
   USA: səː'fʌ·s UK: səːfɪs
  1. emerge
   USA: iː'məː·ʤ UK: ɪməːʤ
  1. biz crop up
   USA: krɔ'p ʌ'p UK: krɔp ʌp
  1. come up
   USA: kʌ'm ʌ'p UK: kʌm ʌp
  1. bob up
   USA: bɔ'b ʌ'p UK: bɔb ʌp
felmerül egy ötletkif
  1. an idea presents itself
   USA: ʌ·n aɪ·diː'ʌ· priː·ze'nts ʌ·tse'lf UK: ən aɪdɪə prɪzents ɪtself
felmerülésfn
  1. átv emergence
   USA: iː'məː·ʤʌ·ns UK: ɪməːʤəns
felmerülés a víz felszínérefn
 1. áll
  1. vent
   USA: ve'nt UK: vent
felmerül, felötlik vkibenkif
felmerülö költségekkif
  1. charges incurred
   USA: tʃɔ'rʤʌ·z ɪ"nkəː'd UK: ʃɑʒeɪ ɪnkəːd
felmerülőmn
  1. occurrent
   UK: əkʌrənt
  1. emerging
   USA: iː'məː·ʤɪ·ŋ UK: ɪməːʤɪŋ
felmerülő költségek (PHARE)kif
  1. incurring costs
   USA: ɪ"nkəː'ɪ·ŋ kɔ's UK: ɪnkəːrɪŋ kɔsts
felmerülti
  1. revealed
   USA: riː·viː'ld UK: rɪviːld
felmerült az az elgondolás, hogykif
  1. it has been suggested
   USA: ʌ·t hʌ·z bʌ·n sʌ·gʤe'stʌ·d UK: ɪt hæz biːn səʤestɪd
elöfordul, felmerüli
  1. crop up
   USA: krɔ'p ʌ'p UK: krɔp ʌp
nehézségek felmerülhetnekkif
  1. difficulties are liable to occur
   USA: dɪ'fʌ·kʌ·ltiː·z əː· laɪ'ʌ·bʌ·l tʌ· ʌ·kəː' UK: dɪfɪkəltɪz ɑr laɪəbl tuː əkəːr
szolgálatban felmerülő munkafn
  1. fatigue
   USA: fʌ·tiː'g UK: fətiːg
felmerül, felbukkankif
felmerüli
 1. dologról
felmerülnincs
  1. átv sorgere
   sórgere
  1. insorgere
   insórgere
  1. átv emergere
   emérgere
felmerülésfn
  1. átv emersione
   n
felmerülőnincs
felmerültmn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása