COVID-19 Fight
Összesen 98 találat 7 szótárban. Részletek
feloldi
  1. unlock
   USA: ʌ·nlɔ'k UK: ʌnlɔk
  1. toll
   USA: toʊ'l UK: toʊl
  1. resolve
   USA: riː·zɔ'lv UK: rɪzɔlv
  1. Nem lehet feloldani a gépnevet.
    1. Could not resolve hostname.
  1. raise
   USA: reɪ'z UK: reɪz
  1. loose
   USA: luː's UK: luːs
  1. lift
   USA: lɪ'ft UK: lɪft
  1. justify
   USA: ʤʌ'stʌ·faɪ" UK: ʤʌstɪfaɪ
  1. exonerate
   USA: ɪ·gzɔ'nəː·eɪ"t UK: ɪgzɔnəreɪt
  1. dissolve
   USA: dɪ"zɔ'lv UK: dɪzɔlv
  1. declassify
   USA: dɪ·klæ'sʌ·faɪ" UK: diːklæsɪfaɪ
feloldásfn
  1. solution
   USA: sʌ·luː'ʃʌ·n UK: səluːʃn
 1. pénz
  1. release
   USA: riː·liː's UK: rɪliːs
  1. relaxation
   USA: riː"læ·kseɪ'ʃʌ·n UK: riːlækseɪʃn
  1. dissolution
   USA: dɪ"sʌ·luː'ʃʌ·n UK: dɪsəluːʃn
felold, feloldódiki
  1. dissolve
   USA: dɪ"zɔ'lv UK: dɪzɔlv
feloldhatatlanmn
  1. insoluble
   USA: ɪ"nsɔ'lyʌ·bʌ·l UK: ɪnsɔljʊbl
feloldhatómn
  1. solvable
   USA: sɔ'lvʌ·bʌ·l UK: sɔlvəbl
  1. soluble
   USA: sɔ'lyʌ·bʌ·l UK: sɔljʊbl
felold (ígéret alól)i
  1. set free
   USA: se't friː' UK: set friː
  1. make free
   USA: meɪ'k friː' UK: meɪk friː
  1. disengage
   USA: dɪ"sʌ·ngeɪ'ʤ UK: dɪsɪngeɪʤ
feloldómn
  1. átv solvent
   USA: sɔ'lvʌ·nt UK: sɔlvənt
feloldódásfn
  1. relaxation
   USA: riː"læ·kseɪ'ʃʌ·n UK: riːlækseɪʃn
feloldójelfn
 1. zene
  1. natural
   USA: næ'tʃrʌ·l UK: nætʃrəl
feloldottmn
  1. declassified
   USA: dɪ·klæ'sʌ·faɪ"d UK: diːklæsɪfaɪd
feloldott hangjegymn
  1. natural
   USA: næ'tʃrʌ·l UK: nætʃrəl
feloldozi
  1. justify
   USA: ʤʌ'stʌ·faɪ" UK: ʤʌstɪfaɪ
  1. absolve
   USA: æ·bzɔ'lv UK: əbzɔlv
feloldozásfn
 1. vall
  1. absolution
   USA: æ"bsʌ·luː'ʃʌ·n UK: æbsəluːʃn
tilalmat feloldkif
  1. lift a ban
   USA: lɪ'ft eɪ' bæ'n UK: lɪft eɪ bæn
  1. ban / lift a -
   USA: bæ'n lɪ'ft eɪ' UK: bæn lɪft eɪ
titkosítást feloldi
feltételezést feloldanii
  1. lift an assumption
   USA: lɪ'ft ʌ·n ʌ·sʌ'mpʃʌ·n UK: lɪft ən əsʌmpʃn
sűrítés feloldásfn
  1. decompression
   USA: diː"kʌ·mpre'ʃʌ·n UK: diːkəmpreʃn
cenzúratilalom feloldásafn
  1. release
   USA: riː·liː's UK: rɪliːs
tilalom feloldásakif
  1. end of prohibition
   USA: e'nd ʌ·v proʊ"ʌ·bɪ'ʃʌ·n UK: end ɔv proʊɪbɪʃn
titkosítás feloldásafn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása