Összesen 35 találat 8 szótárban. Részletek
felsoroli
  1. set out
   USA: se't aʊ't UK: set aʊt
  1. rehearse
   USA: riː·həː's UK: rɪhəːs
  1. recite
   USA: rʌ·saɪ't UK: rɪsaɪt
  1. US list
   USA: lɪ'st UK: lɪst
 1. jog
  1. enumerate
   USA: ʌ·nuː'məː·eɪ"t UK: ɪnjuːməreɪt
felsorolásfn
  1. specification
   USA: spe"sʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: spesɪfɪkeɪʃn
  1. enumeration
   USA: ʌ·nuː"məː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪnjuːməreɪʃn
  1. capitulation
   USA: kʌ·pɪ"tʃʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: kəpɪtʃʊleɪʃn
  1. assignment
   USA: ʌ·saɪ'nmʌ·nt UK: əsaɪnmənt
felsorolási helyfn
  1. billing
   USA: bɪ'lɪ·ŋ UK: bɪlɪŋ
felsorolatlanmn
  1. unenumerated
   USA: ʌ·nʌ·nuː'məː·eɪ"tʌ·d
egyenként felsoroli
  1. specialize
   USA: spe'ʃʌ·laɪ"z UK: speʃəlaɪz
részletezve felsoroli
  1. itemize
   USA: aɪ'tʌ·maɪ"z UK: aɪtəmaɪz
vádpontokat felsoroli
 1. jog
  1. declare
   USA: dɪ·kle'r UK: dɪkleər
partnerországok - Az Európai Unió 3906-/89 sz. Rendeletében felsorolt, a Phare-program által érintett országok (PHARE)kif
  1. Partner Countries
   USA: pɔ'rtnəː· kʌ'ntriː·z UK: pɑtnər kʌntrɪz
felsorolásfn
  1. e Aufstellung
   1. többes szám:
   2. Aufstellungen
   1. birtokos eset:
   2. Aufstellung
  1. e Angabe
   'angaːbə
felsoroli
felsorolásfn
felsorolásnincs
felsorolás jellegűnincs
felsorolásjelzőnincs
 1. Power Point
felsorolásszerűnincs
felsorolónincs
felsoroltmn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása