COVID-19 Fight
feltölti
  1. top up
   USA: tɔ'p ʌ'p UK: tɔp ʌp
  1. refill
   USA: riː'fɪ·l UK: riːfɪl
  1. fill in
   USA: fɪ'l ɪ'n UK: fɪl ɪn
  1. bank up
   USA: bæ'ŋk ʌ'p UK: bæŋk ʌp
feltölt (földdel)i
  1. bank up
   USA: bæ'ŋk ʌ'p UK: bæŋk ʌp
feltölt (növényt)i
  1. earth up
   USA: əː'θ ʌ'p UK: əːθ ʌp
feltöltésfn
  1. upset
   USA: ʌ'pse"t UK: ʌpset
  1. replenishment
   USA: rʌ·ple'nɪ·ʃmʌ·nt UK: rɪplenɪʃmənt
  1. refilling
   UK: riːfɪlɪŋ
  1. refill
   USA: riː'fɪ·l UK: riːfɪl
  1. priming
   USA: praɪ'mɪ·ŋ UK: praɪmɪŋ
 1. gép
  1. priming charge
   USA: praɪ'mɪ·ŋ tʃɔ'rʤ UK: praɪmɪŋ tʃɑʤ
 2. koh
  1. loading
   USA: loʊ'dɪ·ŋ UK: loʊdɪŋ
  1. filling
   USA: fɪ'lɪ·ŋ UK: fɪlɪŋ
  1. embankment
   USA: e·mbæ'ŋkmʌ·nt UK: ɪmbæŋkmənt
  1. charging
   USA: tʃɔ'rʤɪ·ŋ UK: tʃɑʤɪŋ
feltöltés (file-okat az internetre)i
feltöltési nyomásfn
 1. gép
  1. boost pressure
   USA: buː'st pre'ʃəː· UK: buːst preʃər
feltöltő csőfn
  1. standpipe
   UK: stændpaɪp
feltöltődiki
  1. fill up
   USA: fɪ'l ʌ'p UK: fɪl ʌp
  1. fill in
   USA: fɪ'l ɪ'n UK: fɪl ɪn
földdel feltölti
  1. earth
   USA: əː'θ UK: əːθ
újra feltölti
  1. restock
   USA: riː·stɔ'k UK: riːstɔk
töltés; feltölt (árammal)kif
szóközökkel feltöltési
  1. kerning
   UK: kəːnɪŋ
árammal feltöltöttmn
  1. charged
   USA: tʃɔ'rʤd UK: tʃɑʤd
tüzelőanyaggal feltöltő berendezésfn
 1. műsz
  1. primer
   USA: praɪ'məː· UK: praɪmər
talajjal, földdel feltölteni (növ)kif
  1. bank with soil
   USA: bæ'ŋk wʌ·ð sɔɪ'l UK: bæŋk wɪð sɔɪl
(kapás növényt) feltöltögetkif
  1. earth up
   USA: əː'θ ʌ'p UK: əːθ ʌp
villamossággal való feltöltöttségfn
  1. átv electrification
   USA: ʌ·le"ktrʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: ɪlektrɪfɪkeɪʃn
felöntés (dobozok, tartályok, transzformátorok stb. feltöltése bizonyos folyékony anyaggal ami utána megszilárdulhat, főleg elektromos területen használatos szó)fn
  1. potting
   UK: pɔtɪŋ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása