COVID-19 Fight
felvilágosításfn
  1. e Information
   ɪnfɔɐma'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Informationen
   1. birtokos eset:
   2. Information
  1. r Bescheid
   bə'ʃaɪt
   1. többes szám:
   2. Bescheide
   1. birtokos eset:
   2. Bescheides
   3. Bescheids
  1. e Auskunft
   'aʊskʊnft
   1. birtokos eset:
   2. Auskunft
  1. r Aufschluss
   1. birtokos eset:
   2. Aufschlusses
  1. e Aufklärung
   1. többes szám:
   2. Aufklärungen
   1. birtokos eset:
   2. Aufklärung
  1. e Angabe
   'angaːbə
bõvebb felvilágosításokkif
Az alábbi szótárakban nem volt találat:
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása