Összesen 138 találat 9 szótárban. Részletek
fertőfn
  1. átv cesspit
   UK: sespɪt
fertőtleníti
  1. sterilize
   USA: ste'rʌ·laɪ"z UK: sterəlaɪz
  1. disinfect
   USA: dɪ"sʌ·nfe'kt UK: dɪsɪnfekt
  1. decontaminate
   USA: diː·kʌ·ntæ'mʌ·neɪ"t UK: diːkəntæmɪneɪt
fertőtlenítésfn
  1. sterilization
   USA: ste"rʌ·lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: sterəlaɪzeɪʃn
  1. fumigation
   USA: fyuː"mʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: fjuːmɪgeɪʃn
  1. disinfection
   USA: dɪ"sʌ·nfe'kʃʌ·n UK: dɪsɪnfekʃn
fertőtlenítés gőzzel (növ)kif
  1. steam sterilization
   USA: stiː'm ste"rʌ·lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: stiːm sterəlaɪzeɪʃn
fertőtlenítettmn
 1. orv
  1. sterile
   USA: ste'rʌ·l UK: steraɪl
fertőtlenítőfn
  1. antiseptic
   USA: æ"ntʌ·se'ptɪ·k UK: æntɪseptɪk
fertőtlenítőszerfn
  1. disinfectant
   USA: dɪ"sʌ·nfe'ktʌ·nt UK: dɪsɪnfektənt
fertőtlenítő(szer)fn/mn
  1. germicide
   USA: ʤəː'mʌ·saɪ"d UK: ʤəːmɪsaɪd
fertőtlenítő szerfn
  1. listerine
   USA: lɪ'stəː·iː"n UK: lɪstəriːn
fertőzi
  1. átv infect
   USA: ɪ"nfe'kt UK: ɪnfekt
  1. contaminate
   USA: kʌ·ntæ'mʌ·neɪ"t UK: kəntæmɪneɪt
fertőzésfn
  1. taint
   USA: teɪ'nt UK: teɪnt
  1. infestation
   USA: ɪ"nfe"steɪ'ʃʌ·n UK: ɪnfesteɪʃn
  1. infection
   USA: ɪ"nfe'kʃʌ·n UK: ɪnfekʃn
 1. orv
  1. contagion
   USA: kʌ·nteɪ'ʤʌ·n UK: kənteɪʤən
fertőzés általhsz
  1. contiguously
   UK: kəntɪgjʊəsliː
  1. contagiously
   UK: kənteɪʤəsliː
fertőzésgátlófn
  1. antiseptic
   USA: æ"ntʌ·se'ptɪ·k UK: æntɪseptɪk
fertőzésgátló szerfn
  1. antiseptic
   USA: æ"ntʌ·se'ptɪ·k UK: æntɪseptɪk
fertőzésmentesfn
  1. aseptic
   UK: eɪseptɪk
fertőzetlenmn
  1. uncontaminated
   USA: ʌ"nkʌ·ntæ'mʌ·neɪ"tʌ·d UK: ʌnkəntæmɪneɪtɪd
fertőzöttmn
  1. tainted
   USA: teɪ'ntʌ·d UK: teɪntɪd
  1. átv poisonous
   USA: pɔɪ'zʌ·nʌ·s UK: pɔɪzənəs
  1. infectious
   USA: ɪ"nfe'kʃʌ·s UK: ɪnfekʃəs
  1. infected
   USA: ɪ"nfe'ktʌ·d UK: ɪnfektɪd
fertőzőmn
 1. orv
  1. virulent
   USA: vɪ'rʌ·lʌ·nt UK: vɪrʊlənt
  1. átv septic
   USA: se'ptɪ·k UK: septɪk
  1. pestilential
   UK: pestɪlenʃl
  1. pestiferous
   UK: pestɪfərəs
  1. miasmatic
   UK: mɪəzmætɪk
  1. miasmal
   UK: mɪæzməl
 2. orv
  1. infectious
   USA: ɪ"nfe'kʃʌ·s UK: ɪnfekʃəs
  1. contagious
   USA: kʌ·nteɪ'ʤʌ·s UK: kənteɪʤəs
  1. catching
   USA: kæ'tʃɪ·ŋ UK: kætʃɪŋ
fertőzőbetegségkif
  1. communicable disease
   USA: kʌ·myuː'nʌ·kʌ·bʌ·l dɪ"ziː'z UK: kəmjuːnɪkəbl dɪziːz
fertőző betegségfn
 1. orv
  1. contagion
   USA: kʌ·nteɪ'ʤʌ·n UK: kənteɪʤən
  1. catching disease
   USA: kæ'tʃɪ·ŋ dɪ"ziː'z UK: kætʃɪŋ dɪziːz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása