Összesen 92 találat 9 szótárban. Részletek
feszültmn
  1. uptight
   USA: ʌ·ptaɪ't UK: ʌptaɪt
  1. átv GB unwinking
  1. unflagging
   USA: ʌ·nflæ'gɪ·ŋ UK: ʌnflægɪŋ
  1. átv tense
   USA: te'ns UK: tens
  1. strung
   USA: strʌ'ŋ UK: strʌŋ
  1. átv strained
   USA: streɪ'nd UK: streɪnd
  1. drawn
   USA: drɔː'n UK: drɔːn
  1. absorbed
   USA: ʌ·bzɔː'rbd UK: əbsɔːbd
feszültenhsz
  1. átv tensely
   USA: te'nsliː· UK: tensliː
feszült (figyelem)mn
  1. rapt
   USA: ræ'pt UK: ræpt
feszült idegállapotban levőmn
  1. high-toned
   UK: haɪtoʊnd
feszült, ideges; igeidömn
  1. tense
   USA: te'ns UK: tens
feszültségfn
  1. voltage
   USA: voʊ'ltʌ·ʤ UK: voʊltɪʤ
  1. tensions
   USA: te'ntʃʌ·nz UK: tenʃnz
  1. tension
   USA: te'nʃʌ·n UK: tenʃn
  1. átv tenseness
   UK: tensnəs
 1. műsz
  1. stress
   USA: stre's UK: stres
  1. Ügyvezetőként mindig fel kell készülnie arra, hogy a munkájából adódó stresszt és feszültséget elbírja.
    1. As a managing director, he must always be prepared to bear the stresses and strains of his job.
    1. As a managing director, he must always be prepared to bear the stresses and strains of his job.
  1. strain
   USA: streɪ'n UK: streɪn
  1. Ügyvezetőként mindig fel kell készülnie arra, hogy a munkájából adódó stresszt és feszültséget elbírja.
    1. As a managing director, he must always be prepared to bear the stresses and strains of his job.
    1. As a managing director, he must always be prepared to bear the stresses and strains of his job.
  2. Állandó veszekedésük nagy teher volt házasságukra.
    1. Their constant arguments were putting a strain on their marriage.
 2. fiz
  1. pressure
   USA: pre'ʃəː· UK: preʃər
feszültség alatt!kif
  1. charged!
   USA: tʃɔ'rʤd UK: tʃɑʤd
feszültség alatti drótkif
  1. live wire
   USA: lɪ'v waɪ'r UK: lɪv waɪər
feszültségcsökkentő transzformátorkif
  1. booster negative
   USA: buː'stəː· ne'gʌ·tɪ·v UK: buːstər negətɪv
feszültségemelkedéskif
  1. volt rise
   USA: voʊ'lt raɪ'z UK: voʊlt raɪz
feszültségeséskif
feszültséggel telimn
  1. stressful
   USA: stre'sfʌ·l UK: stresfʊl
feszültségmentesítésfn
  1. relaxation
   USA: riː"læ·kseɪ'ʃʌ·n UK: riːlækseɪʃn
feszültségmérőfn
  1. voltmeter
   UK: voʊltmiːtə
feszültség nélküli vezetékkif
  1. dead wire
   USA: de'd waɪ'r UK: ded waɪər
feszültségnövelő autótranszformátorfn
 1. vill
  1. booster
   USA: buː'stəː· UK: buːstər
feszültségosztófn
  1. bleeder
   UK: bliːdər
feszültségtekercskif
  1. voltage coil
   USA: voʊ'ltʌ·ʤ kɔɪ'l UK: voʊltɪʤ kɔɪl
feszült viszonykif
  1. strained relations
   USA: streɪ'nd riː·leɪ'ʃʌ·nz UK: streɪnd rɪleɪʃnz
feszült viszonyban van(nak)kif
  1. be at daggers drawn
   USA: biː· æ't dæ'gəː·z drɔː'n UK: biː ət dægəz drɔːn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása