COVID-19 Fight
Összesen 10 találat 6 szótárban. Részletek
figyelmetlenségfn
  1. wandering
   USA: wɔ'ndəː·ɪ·ŋ UK: wɔndərɪŋ
  1. thoughtlessness
   UK: θɔːtləsnəs
  1. recklessness
   USA: re'klʌ·snʌ·s UK: rekləsnəs
  1. inattention
   USA: ɪ"nʌ·te'ntʃʌ·n UK: ɪnətenʃn
  1. inadvertence
   USA: ɪ"næ·dvəː'tʌ·ns UK: ɪnədvəːtəns
  1. fooling
   USA: fuː'lɪ·ŋ UK: fuːlɪŋ
  1. abstraction
   USA: æ·bstræ'kʃʌ·n UK: əbstrækʃn
figyelmetlenségbőlkif
  1. through an oversight
   USA: θruː' ʌ·n oʊ'vəː·saɪ"t UK: θruː ən oʊvəsaɪt
figyelmetlenségen/mulasztáson kapkif
  1. catch napping
   USA: kæ'tʃ næ'pɪ·ŋ UK: kætʃ næpɪŋ
figyelmetlenségfn
  1. e Achtlosigkeit
   'axtloːzɪçkaɪt
   1. többes szám:
   2. Achtlosigkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Achtlosigkeit
 1. pszich
figyelmetlenség1
  1. sbadataggine
   n sbadatággine
figyelmetlenségből
figyelmetlenség
  1. figyelmetlenségből, hanyagságból
    1. по ~
  1. figyelmetlenségből
    1. по ~
figyelmetlenség1
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása