COVID-19 Fight
283
találat:
financing needskif USA: faɪ·næ'nsɪ·ŋ niː'dz UK: faɪnænsɪŋ niːdz
financing proposalkif USA: faɪ·næ'nsɪ·ŋ prʌ·poʊ'zʌ·l UK: faɪnænsɪŋ prəpoʊzl
financéfn
finchfn USA: fɪ'ntʃ UK: fɪntʃ
findfn USA: faɪ'nd UK: faɪnd
findi tsi USA: faɪ'nd UK: faɪnd
    1. He that seeks finds.
        1. Aki keres, talál.
        1. Aki keres, talál.
findi tsi USA: faɪ'nd UK: faɪnd
find a good salekif USA: faɪ'nd eɪ' gʌ·d seɪ'l UK: faɪnd eɪ gʊd seɪl
find a means toi USA: faɪ'nd eɪ' miː'nz tʌ· UK: faɪnd eɪ miːnz tuː
find a watery gravekif USA: faɪ'nd eɪ' wɔː'təː·iː· greɪ'v UK: faɪnd eɪ wɔːtəriː greɪv
find bailkif USA: faɪ'nd beɪ'l UK: faɪnd beɪl
find bottom againkif USA: faɪ'nd bɔ'tʌ·m ʌ·geɪ'n UK: faɪnd bɔtəm əgen
find fault withi USA: faɪ'nd fɔː'lt wʌ·ð UK: faɪnd fɔːlt wɪð
find fault with syi USA: faɪ'nd fɔː'lt wʌ·ð saɪ'
find favour with syi
find first filekif USA: faɪ'nd fəː'st faɪ'l UK: faɪnd fəːst faɪl
find for syi USA: faɪ'nd frəː· saɪ'
find, foundi USA: faɪ'nd faʊ'nd UK: faɪnd faʊnd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása