Összesen 57 találat 7 szótárban. Részletek
finanszírozi
  1. finance
   USA: faɪ'næ"ns UK: faɪnæns
  1. US back
   USA: bæ'k UK: bæk
  1. angel
   USA: eɪ'nʤʌ·l UK: eɪnʤl
Finanszírozási Emlékeztető v. Nyilatkozat - Az az okmány, amelyet az Európai Bizottság és a partner ország írnak alá, a Phare finanszírozásra vontakozó döntést követően. Tartalmazza a vonatkozó Phare-program leírását, s a finanszírozási eljárást. (PHARE)kif
  1. Financing Memorandum
   USA: faɪ·næ'nsɪ·ŋ me"məː·æ'ndʌ·m UK: faɪnænsɪŋ memərændəm
finanszírozási igények (EU)kif
  1. funding requirements
   USA: fʌ'ndɪ·ŋ rɪ·kwaɪ'rmʌ·nts UK: fʌndɪŋ rɪkwaɪəmənts
finanszírozási igények (PHARE)kif
  1. funding requirements
   USA: fʌ'ndɪ·ŋ rɪ·kwaɪ'rmʌ·nts UK: fʌndɪŋ rɪkwaɪəmənts
  1. financing needs
   USA: faɪ·næ'nsɪ·ŋ niː'dz UK: faɪnænsɪŋ niːdz
finanszírozási javaslat (EU)kif
  1. financing proposal
   USA: faɪ·næ'nsɪ·ŋ prʌ·poʊ'zʌ·l UK: faɪnænsɪŋ prəpoʊzl
finanszírozási javaslat - Tervezet, amelyet a Bizottság véleményezésre bocsájt az irányítási bizottság (Management Committee) elé. Kedvező állásfoglalás esetén a Bizottság finanszírozási döntésének és a partner országgal aláírandó finanszírozási emlékeztekif
Finanszírozási Nyilatkozat (EU)kif
  1. Financial Memorandum
   USA: faɪ"næ'nʃʌ·l me"məː·æ'ndʌ·m UK: faɪnænʃl memərændəm
Finanszírozási Nyilatkozat Kiegészítése (EU)kif
  1. addendum to the Financial Memorandum
   USA: ʌ·de'dʌ·m tʌ· ðiː· faɪ"næ'nʃʌ·l me"məː·æ'ndʌ·m UK: ədendəm tuː ðiː faɪnænʃl memərændəm
finanszírozófn
  1. angel
   USA: eɪ'nʤʌ·l UK: eɪnʤl
pénzügy; finanszírozfn
  1. finance
   USA: faɪ'næ"ns UK: faɪnæns
kiegészítő finanszírozáskif
  1. complementary financing
   USA: kɔ"mplʌ·me'ntʃiː· faɪ·næ'nsɪ·ŋ UK: kɔmplɪmentriː faɪnænsɪŋ
Phare finanszírozás - A következő fő lépésekből áll (PHARE)kif
kiegészítő finanszírozás (EU)kif
  1. complementary financing
   USA: kɔ"mplʌ·me'ntʃiː· faɪ·næ'nsɪ·ŋ UK: kɔmplɪmentriː faɪnænsɪŋ
a Finanszírozási Nyilatkozat kiegészítése - a Nyilatkozatban meghatározott célok, tevékenységek és várható költségek nagyobb arányú változását részletező, a szerződő felek által aláírt okmány. (PHARE)kif
  1. addendum to a Financing Memorandum
   USA: ʌ·de'dʌ·m tʌ· eɪ' faɪ·næ'nsɪ·ŋ me"məː·æ'ndʌ·m UK: ədendəm tuː eɪ faɪnænsɪŋ memərændəm
belső finanszírozás (PHARE)kif
  1. internal finance
   USA: ɪ"ntəː'nʌ·l faɪ'næ"ns UK: ɪntəːnl faɪnæns
kiegészítő finanszírozás (PHARE)kif
  1. complementary financing
   USA: kɔ"mplʌ·me'ntʃiː· faɪ·næ'nsɪ·ŋ UK: kɔmplɪmentriː faɪnænsɪŋ
költségviselés, finanszírozás (PHARE)fn
  1. funding
   USA: fʌ'ndɪ·ŋ UK: fʌndɪŋ
  1. financing
   USA: faɪ·næ'nsɪ·ŋ UK: faɪnænsɪŋ
vmit finanszírozó emberfn
  1. moneylender
   UK: mʌnɪlendər
Financing Memorandum - Finanszírozási Nyiltakozat (EU)kif
szó szerint "nyitány" - Az Európai Bizottság által részlegesen finanszírozott projekt elnevezése, amely a kelet és nyugat-európai régiók és városok közötti együttműködést segíti elő. (PHARE)fn
  1. OVERTURE
   USA: oʊ'vəː·tʃəː· UK: oʊvətjʊər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása